Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Árubeszerzések - 59873-2023

30/01/2023    S21

Magyarország-Őriszentpéter: Földgáz

2023/S 021-059873

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosító szám: 15763064218
Postai cím: Város Szer 57
Város: Őriszentpéter
NUTS-kód: HU222 Vas
Postai irányítószám: 9941
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Major Emil
E-mail: onpi@onpi.hu
Telefon: +36 94548036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.orseginemzetipark.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.orseginemzetipark.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nemzeti Park Igazgatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Nemzeti Park Igazgatóság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Földgáz beszerzés

Hivatkozási szám: EKR000068932023
II.1.2)Fő CPV-kód
09123000 Földgáz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

“Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság részére általános felhasználási célú földgáz energia beszerzése 2023.01.01.-2023.10.01. időszakra”

a KM01GE2223 „Általános felhasználási célú földgáz energia beszerzése - 2022/2023”

(rövid név: FÖLDGÁZ- 2022/2023) tárgyú Keretmegállapodáshoz kapcsolódóan földgáz beszerzés

Teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerződés keretében („Egyedi adásvételi szerződés”) az ajánlattételi felhívás 1. pontjában megjelölt Ajánlatkérő tekintetében a Közbeszerzési dokumentáció mellékletében felsorolt felhasználási helyek vonatkozásában, földgáz beszerzése céljából 2023. 01. 01. (06:00) - 2023. 10. 01. (06:00) CET időszakra vonatkozóan.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 6 769 203.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09123000 Földgáz
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_9941_Őriszentpéter

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

“Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság részére általános felhasználási célú földgáz energia beszerzése 2023.01.01.-2023.10.01. időszakra”

a KM01GE2223 „Általános felhasználási célú földgáz energia beszerzése - 2022/2023”

(rövid név: FÖLDGÁZ- 2022/2023) tárgyú Keretmegállapodáshoz kapcsolódóan földgáz beszerzés

Teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerződés keretében („Egyedi adásvételi szerződés”) az ajánlattételi felhívás 1. pontjában megjelölt Ajánlatkérő tekintetében a Közbeszerzési dokumentáció mellékletében felsorolt felhasználási helyek vonatkozásában, földgáz beszerzése céljából 2023. 01. 01. (06:00) - 2023. 10. 01. (06:00) CET időszakra vonatkozóan.

Cikkszám Megnevezés Szerződött Földgázmennyiség

(Minimum Szerződött mennyiség)

(kWh) Maximum

Szerződött Mennyiség

(Szerződött Földgázmennyiség

+ 30%)

(kWh)

GE23 Általános felhasználási célú földgáz energia, teljes ellátás alapú szerződés keretében

2023. 01. 01. (06:00) - 2023. 10. 01. (06:00) 101 238 kWh

131 609

Ajánlatkérő a Szerződött Földmennyiség tekintetében +30 % opciós mennyiséget alkalmaz (Maximum Szerződött Mennyiség): 131 609 kWh

Az opciós mennyiség elszámolása is az Egyedi adásvételi szerződéstervezet 11. pontja szerinti havi tőzsdei indexált egységáron és díjak alkalmazásával történik. Az opciós mennyiségen belüli eltérésért az Ajánlatkérő semmilyen pótdíj, kötbér kiterhelést nem fogad el.

Alulvételezés: a Minimum Szerződött Mennyiség 75 %-ától kevesebb földgáz átvétele a Felhasználó által.

Túlvételezés: a Maximum Szerződött Mennyiségnél több földgáz átvétele a Felhasználó által.

A felhasználási helyenkénti (POD) mennyiségeket a Közbeszerzési dokumentáció melléklete tartalmazza: „ÖNPI_földgáz_ajanlati_artablazat” elnevezésű excel file, továbbiakban: Ajánlati ártáblázat dokumentum.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 251-628376
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság részére általános felhasználási célú földgáz energia beszerzése 2023.01.01.-2023.10.01. időszakra”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/12/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 26713111244
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: adam.attila@mvm.hu
Telefon: +36 207780392
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 769 203.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

KM01GE2223 azonosítószámú Keretmegállapodás 4. melléklete szerint: ügyfélszolgálati tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A II.1.7) és az V.2.4) pont szerinti ellenérték az ajánlattétel során a nyertes ajánlattevő által megajánlott indexált földgáztermékkel számolt "képzett ár", a havi elszámolás indexált tőzsdei ár alkalmazásával történik a szerződésben meghatározott képlet alapján, az elfogyasztott mennyiségre tekintettel

1. Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail:

Hivatalos név Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága

Székhely 9941 Őriszentpéter Városszer 57.

Kapcsolattartó személy Major Emil

E-mail onpi@onpi.hu

Telefon +36 94 548 036

Fax -

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága, mint Ajánlatkérő a saját nevében eljárva bonyolítja le jelen ajánlattételi felhívásra tekintettel a 3. pont szerinti Keretmegállapodás vonatkozásában a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitást.

Az Ajánlatkérő, mint Felhasználó (Szerződő) a beszerzési igénye megvalósítására jelen verseny újranyitás eredményeként Egyedi adásvételi szerződést köt.

Ajánlattevők adatai:

1. Ajánlattevő

Cég neve: E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1134 Budapest XIII. kerület Váci út 17.

Adószám: 13322142-2-44

2. Ajánlattevő

Cég neve: ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1033 Budapest III. kerület Kórház utca 6-12.

Adószám: 23720448-2-41

3. Ajánlattevő

Cég neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Székhely: 1081 Budapest VIII. kerület II. János Pál pápa tér 20.

Adószám: 26713111-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/01/2023