Works - 599053-2021

Submission deadline has been amended by:  31812-2022
24/11/2021    S228

Sverige-Eskilstuna: Byggnation av lägenheter

2021/S 228-599053

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556499-5909
Postadress: Box 5035
Ort: ESKILSTUNA
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Postnummer: 63005
Land: Sverige
Kontaktperson: Jan Thor
E-post: Jan.Thor@kfast.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eskilstuna-kfast.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsujgsdus&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsujgsdus&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Jäder-Sundby 2:3 Eskilstuna. LSS Boende

Referensnummer: 21/54
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45211341 Byggnation av lägenheter
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Entreprenaden Jäders-Sundby utgör en egen huvuddel, huvuddel 1.

Optioner avseende 3 st tillkommande gruppboenden utgör egna huvuddelar,

huvuddel 2, 3 och 4.

Objektet avser nybyggnad av gruppboende beståenda av

- Huvudbyggnad med 6 lgh och gemensamma utrymmen för personal.

- 2 st byggnader för singelboende.

- Förrådsbyggnad.

BTA huvudbyggnad: ca 540 m²

BTA byggnader för singelboende: ca 40 m²/byggnad

BTA förrådsbyggnad: ca 30 m²

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45300000 Byggnadsinstallationsarbeten
45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur
45330000 Rörmokeriarbeten
45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
45343100 Brandsäkringsarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Eskilstuna

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenaden Jäders-Sundby utgör en egen huvuddel, huvuddel 1.

Optioner avseende 3 st tillkommande gruppboenden utgör egna huvuddelar,

huvuddel 2, 3 och 4.

Objektet avser nybyggnad av gruppboende beståenda av

- Huvudbyggnad med 6 lgh och gemensamma utrymmen för personal.

- 2 st byggnader för singelboende.

- Förrådsbyggnad.

BTA huvudbyggnad: ca 540 m²

BTA byggnader för singelboende: ca 40 m²/byggnad

BTA förrådsbyggnad: ca 30 m²

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 01/06/2026
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/01/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 20/04/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 21/01/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten Linköping
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/11/2021