Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Works - 599053-2021

Submission deadline has been amended by:  31812-2022
24/11/2021    S228

Sverige-Eskilstuna: Byggnation av lägenheter

2021/S 228-599053

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556499-5909
Postadress: Box 5035
Ort: ESKILSTUNA
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Postnummer: 63005
Land: Sverige
Kontaktperson: Jan Thor
E-post: Jan.Thor@kfast.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eskilstuna-kfast.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsujgsdus&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsujgsdus&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Jäder-Sundby 2:3 Eskilstuna. LSS Boende

Referensnummer: 21/54
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45211341 Byggnation av lägenheter
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Entreprenaden Jäders-Sundby utgör en egen huvuddel, huvuddel 1.

Optioner avseende 3 st tillkommande gruppboenden utgör egna huvuddelar,

huvuddel 2, 3 och 4.

Objektet avser nybyggnad av gruppboende beståenda av

- Huvudbyggnad med 6 lgh och gemensamma utrymmen för personal.

- 2 st byggnader för singelboende.

- Förrådsbyggnad.

BTA huvudbyggnad: ca 540 m²

BTA byggnader för singelboende: ca 40 m²/byggnad

BTA förrådsbyggnad: ca 30 m²

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45300000 Byggnadsinstallationsarbeten
45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur
45330000 Rörmokeriarbeten
45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
45343100 Brandsäkringsarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Eskilstuna

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenaden Jäders-Sundby utgör en egen huvuddel, huvuddel 1.

Optioner avseende 3 st tillkommande gruppboenden utgör egna huvuddelar,

huvuddel 2, 3 och 4.

Objektet avser nybyggnad av gruppboende beståenda av

- Huvudbyggnad med 6 lgh och gemensamma utrymmen för personal.

- 2 st byggnader för singelboende.

- Förrådsbyggnad.

BTA huvudbyggnad: ca 540 m²

BTA byggnader för singelboende: ca 40 m²/byggnad

BTA förrådsbyggnad: ca 30 m²

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 01/06/2026
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/01/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 20/04/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 21/01/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten Linköping
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/11/2021