Tjenesteydelser - 599058-2019

18/12/2019    S244

Belgien-Bruxelles: Vurdering af støjrelaterede tiltags gavnlige sundhedsindvirkninger

2019/S 244-599058

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, DG Environment, ENV.A.5 — Finance
Postadresse: BU 9, 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vurdering af støjrelaterede tiltags gavnlige sundhedsindvirkninger

Sagsnr.: ENV/2019/OP/0005
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Denne undersøgelse vil udforske de mulige tiltag, som eventuelt kan bidrage til en yderligere støjreduktion og skabe sundhedsmæssige fordele for EU's borgere. Den vil skabe et mere velinformeret grundlag for den mulige fremtidige udvikling af EU's støjpolitik ved at:

(a) identificere tiltag, der bedre kan opnå en støjreduktion, og

(b) foretage en vurdering af den nuværende Kommissions samarbejdsaktiviteter med interessenterne om eventuelle yderligere støjreducerende tiltag og om muligt foreslå ændringer til den eksisterende lovgivning relateret til trafikstøj. Ekspertgruppen i støjgener gav et indblik i mulighederne for støjreducerende tiltag, som blandt andre skulle vurderes i denne undersøgelse, sammen med handlingsplaner, der allerede er udviklet af medlemsstaterne på lokalt og nationalt niveau.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 979 200.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
90742000 Tjenesteydelser i forbindelse med støjgener
90742100 Støjbekæmpelse
90742300 Monitering af støjgener
90742400 Rådgivning i forbindelse med støjgener
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Eksternt

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og ressourcefordeling / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

07 02 03 (LIFE-op.) Støtte til bedre miljøforvaltning og -information på alle niveauer

II.2.14)Yderligere oplysninger

.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 172-418772
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 07.0203/2019/ETU/815591/ENV.A.3
Betegnelse:

Vurdering af støjrelaterede tiltags gavnlige sundhedsindvirkninger

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
29/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: VVA Brussels sprl
Postadresse: Avenue des Arts 11
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1210
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Netherlands Organisation for Applied Scientific Research
Postadresse: Anna van Buerenplein 1
By: Den Haag
NUTS-kode: NL NEDERLAND
Postnummer: 2595 DA
Land: Nederlandene
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 979 200.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 20 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

3 % + 9 % + 8 % = 20 %

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Den ordregivende myndighed kan, i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, litra e), i bilag til forordning (EU, Euratom) 2018/1046 om finansielle regler vedrørende EU's almindelige budget, gøre brug af et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, uanset kontraktens anslåede værdi, i forbindelse med nye tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, der er en gentagelse af tilsvarende tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, og som overdrages til den økonomiske aktør, der blev tildelt den oprindelige kontrakt af den samme ordregivende myndighed, forudsat at disse tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder er i overensstemmelse med et grundlæggende projekt, for hvilket den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse og i overensstemmelse med betingelserne i punkt 11.4.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i punkt I.3) — opfordringen til at afgive bud.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/12/2019