Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Byggentreprenader - 599166-2021

24/11/2021    S228

Frankrike-Chamalières: Färdigställande byggnadsarbeten

2021/S 228-599166

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: FONDS- SAINTE MARIE
Nationellt registreringsnummer: 83068321500016
Postadress: 12 rue de l'Hermitage
Ort: CHAMALIERES CEDEX
Nuts-kod: FRK14 Puy-de-Dôme
Postnummer: 63407
Land: Frankrike
E-post: directionsaintemarienice@ahsm.fr
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ahsm.eu
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Autre
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Association déclarée

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ni21fsm03 Unité Relais Sipad

Referensnummer: Ni21fsm03
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45400000 Färdigställande byggnadsarbeten
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 295 178.56 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Maçonnerie - Carrelage

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45262522 Murning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRL03 Alpes-Maritimes
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Maçonnerie - Carrelage

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se référer au planning

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Menuiserie

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45421000 Snickeriarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRL03 Alpes-Maritimes
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Menuiserie

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se référer au planning

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Faux Plafond

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45421146 Montering av undertak
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRL03 Alpes-Maritimes
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Faux Plafond

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se référer au planning

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Chauffage, Vmc, Plomberie

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45330000 Rörmokeriarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRL03 Alpes-Maritimes
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Chauffage, Vmc, Plomberie

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se référer au planning

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Climatisation

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42512000 Installationer för luftkonditionering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRL03 Alpes-Maritimes
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Climatisation

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

référer au planning

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Serrurerie

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
44316500 Smide
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRL03 Alpes-Maritimes
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Serrurerie

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se référer au planning

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Détection Incendie

Del nr: 7
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
31625100 Branddetektorer
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRL03 Alpes-Maritimes
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Détection Incendie

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se référer au planning

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Electricité, Wifi

Del nr: 8
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45311200 Elektriska kopplingsarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRL03 Alpes-Maritimes
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Electricité, Wifi

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se référer au planning

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Peinture

Del nr: 9
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45442110 Målning av byggnader
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRL03 Alpes-Maritimes
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Peinture

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se référer au planning

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 142-376899
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Maçonnerie - Carrelage

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: TRIVERIO CONSTRUCTION
Postadress: PAL SAINT ISIDORE CS 43072
Ort: Nice
Nuts-kod: FRL03 Alpes-Maritimes
Postnummer: 06200
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 30 697.53 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Menuiserie

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Agencement rénovation concept
Postadress: 46 bd Maréchal Leclerc
Ort: Beaulieu-sur-Mer
Nuts-kod: FRL03 Alpes-Maritimes
Postnummer: 06310
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 13 061.36 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Faux Plafond

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: SOCIETE NOUVELLE MS DECO
Postadress: 12 CHEMIN DE SAQUIER
Ort: Nice
Nuts-kod: FRL03 Alpes-Maritimes
Postnummer: 06200
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 7 206.60 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 4
Benämning på upphandlingen:

Chauffage, Vmc, Plomberie

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: CELSIUS MONACO
Postadress: 8 quai J. C. Rey
Ort: MONACO
Nuts-kod: MC Monaco
Postnummer: 98000
Land: Monaco
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 647.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 5
Benämning på upphandlingen:

Climatisation

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: AMPERIS
Postadress: 218 Route de la Baronne
Ort: Saint-Jeannet
Nuts-kod: FRL03 Alpes-Maritimes
Postnummer: 06640
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 71 354.25 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 6
Benämning på upphandlingen:

Serrurerie

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: PROVENCE SIGNALISATION
Postadress: 90 CHEMIN DES ESPARTES
Ort: Saint-Laurent-du-Var
Nuts-kod: FRL03 Alpes-Maritimes
Postnummer: 06700
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 6 787.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 7
Benämning på upphandlingen:

Détection Incendie

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
25/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: SIEMENS
Postadress: 2474 RD 6007 Le Logis de Bonneau
Ort: Villeneuve-Loubet
Nuts-kod: FRL03 Alpes-Maritimes
Postnummer: 06270
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 21 890.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 8
Benämning på upphandlingen:

Electricité, Wifi

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: SPIE Industrie & Tertiaire
Postadress: 1955 Chemin St Bernard Porte 7 - BP 229
Ort: Vallauris
Nuts-kod: FRL03 Alpes-Maritimes
Postnummer: 06220
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 89 984.82 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 9
Benämning på upphandlingen:

Peinture

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: SORIE
Postadress: 645 CHEMIN DE CRAVESAN
Ort: La Roquette-sur-Siagne
Nuts-kod: FRL03 Alpes-Maritimes
Postnummer: 06550
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 37 550.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunal Judiciaire de Lyon
Postadress: 67 rue Servient
Ort: Lyon
Postnummer: 69433
Land: Frankrike
Telefon: +33 472607012
Fax: +33 472607238
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/11/2021