A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 599232-2021

24/11/2021    S228

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 228-599232

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zalai Péter
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 309950407
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

FMSzGyEOK fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR000122692021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„MVP - Szent György Egyetemi Oktató Kórház fejlesztése, tervezés, kivitelezés” fővállalkozási szerződés keretében történő megvalósítása, az ajánlattevők részére kiadásra került közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 8 642 981 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45215100 Egészségügyi épületek kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

8000.Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A „Modern Városok Program keretében a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fejlesztésének” fővállalkozási szerződés keretében történő megvalósítása, mely magában foglalja a KD részét képező jóváhagyási terv alapján az építési-/ bontási engedély(ek) megszerzéséhez szükséges tervezési feladatokat, és az építési-/ bontási engedély(ek) megszerzésének ügyintézését (az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján). Ezekhez kapcsolódóan a megvalósíthatóságot biztosító összes szükséges szakhatósági és/vagy közműszolgáltatói egyeztetések elvégzését, és hozzájárulások/engedélyek megszerzését. Továbbá a kivitelezéshez szükséges összes kiviteli tervezési feladatok (a jóváhagyási tervnek, az AK utasításának és előírásainak megfelelően, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, műszaki előírások és építési engedélyben foglaltak betartása mellett) elvégzését. A beruházás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő kivitelezését, a tervezői művezetéssel és a megvalósulási dokumentáció elkészítésével együtt. A Közbeszerzési Dokumentumokban (KD) meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése.

Feladatok:

1.) 6366 m2 nettó alapterületű új belgyógyászati épület (új L épület) pulmonológia, onkológia és infektológia funkciókkal (vizsgálók, kezelők, megfigyelők, laborok, kórtermek,kiszolgáló helyiségek: vizesblokkok, várók/társalgók, közlekedők, 2 db füstmentes lépcsőház, irodák/dolgozók, tárolók, raktárak, öltözők, egyéb járulékos helyiségek, műszaki egységek), 112 db fekvőbeteg ágyszámmal, 3 használati épületszinttel plusz 1 gépészeti épületszinttel . Folytonos spirállal készített fúrt cölöpalapozás 4308 fm cölöphosszal, monolit vasbeton tartószerkezet 4810 m3, építészet, szakipar, átszellőztetett homlokzatburkolat kialakítása, nagytáblás homlokzatburkolat: 3806m2, 2550 m2 bruttó alapterületű lapostető hő- és vízszigetelés teljes rétegrenddel és tetőbádogozásokkal, belsőépítészet, teljeskörű akadálymentesítés, 2 db füstmentes lépcsőházzal, 6 db felvonóval, épületgépészet és épületvillamosság (erős- és gyengeáram), közműellátás, medikaigáz rendszer 336 db vételi hellyel, kapcsolódó térburkolatok és kertészeti munkák.

Csatlakozás tervezése és kivitelezése a meglévő összekötő folyosóval. Az építendő épület helyén lévő elavult épület elbontása.

2.) 975 m2 nettó alapterületű meglévő időjárás elleni védelemmel ellázott zárt összekötő híd/folyosó rekonstrukciója: belső építészeti és tűzvédelmi rekonstrukció, homlokzati nyílászárók cseréje és homlokzat rekonstrukciója, fűtési és világítási rekonstrukció.

3.) Régi elavult A jelű belgyógyászati épület elbontása, a bontást megelőzően a kórház működésének biztosításához szükséges gépészeti és villamossági központok kiváltása illetve áttelepítése, majd az elbontott épület helyén parkolók és díszpark kialakítása a szükséges közmű-kiépítésekkel együtt. Régi P jelű épület elbontása.

Szállítandó tervek mennyisége: magyar nyelven, 2 példányban papír alapon, továbbá pdf és dwg formátumban elektronikusan 1 példányban, továbbá az előzőeken túl a hatósági/szakhatósági eljárások során szükséges példányszámban és formátumban.

Kivitelezési feladat: A jogerős építési engedély és egyéb engedélyek, valamint a kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot és hiba-hiánymentes eléréséig („kulcsrakész”) kivitelezés megvalósítása a kapcsolódó környezetrendezési, külsőút- és közműépítési munkákkal együtt.

A nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján, ehhez szükséges valamennyi hatósági engedély, tulajdonosi,szolgáltatói, kezelői hozzájárulás beszerzése.

A részletes műszaki leírást a KD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 5. A minimálisként előírt 12 hónapon felüli többlet jótállás vállalása: (min. 0 - max. 36 hónap) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

A II.2.7) szerinti időtartam a szerződés hatályba lépését követő első munkanaptól kezdődően, a nem jogerős használatba vételi engedély megszerzését is tartalmazóan a sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárás befejező napjával záródóan értendő.

A II.2.7) pontban rögzített 730 nap naptári napokban értendő.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 056-140438
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

FMSzGyEOK fejlesztése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/09/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25308673207
Postai cím: Fő utca 217
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11266101244
Postai cím: Németvölgyi Út 146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@epkar.hu
Telefon: +36 14223550
Fax: +36 14223559
Internetcím: http://www.epkar.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8 642 981 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési feladatok; C.A.R. felelősségbiztosítás megkötése; Előkészítő feladatok elvégzése; Terület előkészítési munkák; Őrzésvédelem;

Felvonulási létesítmények; Konténer bérlés; Mobil WC bérlés; Kerítés bérlés; Minőségbiztosítási feladatok; Munkavédelmi

koordinációs feladatok; Hulladékgazdálkodás; Hulladék elszállítási feladatok, Bontási munkák;

Gyengeáram - IT munkái; Alapozási- alépítményi munkák; Tartószerkezeti munkák; Földkitermelés; Lakatos szerkezetek gyártása,

elhelyezése; Belsőépítészeti munkák; Épületgépészeti munkák; Erősáramú elektromos munkák;

Orvostechnológiai csatlakozás-kiépítési munkák; Épületvilágítási, térvilágítási munkák; Napelemes rendszer telepítése;

Transzformátor telepítési munkák; Aggregátor telepítési munkák; Épületautomatikai munkák; Belső medikai gázhálózat-szerelési

munkák; Külső medikai gáz-közmű-ellátás szerelési munkák; Külső közműellátás kiépítési munkák;

Felvonó-szerelési munkák; Út-, parkoló-, járda és térburkolat-építési munkák; Összekötő híd felújítási munkái;

Tereprendezési munkák; Környezetrendezés feladatai; Elektromos közmű munkái; Csapadékvíz-elvezetés és szennyvíz közműépítési

munkák; Akadálymentesítés; Műszaki átadás-átvételi eljárással kapcsolatos feladatok elvégzése;

Átadási dokumentáció elkészítésének feladatai; Bontási törmelék feldolgozása, elszállítása; Építési-szerelési munkák részfeladatai;

Közép- és kisfeszültségű rendszerek szerelési munkáinak részfeladatai;

Fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési központi,

klímaberendezéseinek építési-szerelési munkáinak részfeladatai; Építészeti munkák külső térben; Építészeti munkák belső térben;

műszaki szaktanácsadás; építésszervezési feladatok.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az összegezés megküldésének időpontja: 2021.07.07

Ajánlattevők, ajánlatok:

Közös Ajánlattevők: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (Magyarország 8086 Felcsút, Fő utca 217., adószám: 25308673207) és Építő-és épületkarbantartó Zrt., 1112 Budapest, Németvölgyi út 146., adószáma: 11266101-2-44)

Nettó vállalkozói díj (nettó tervezési díj + kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj, 5 % tartalékkeret nélkül) (HUF): 8 642 981 000 Ft

Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap): 60

Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap): 60

Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap): 60

A minimálisként előírt 12 hónapon felüli többlet jótállás vállalása: (min. 0 - max. 36 hónap):36

PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3525 Miskolc, Széchenyi utca 37. II/1., adószám: 12513712-2-05)

Nettó vállalkozói díj (nettó tervezési díj + kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj, 5 % tartalékkeret nélkül) (HUF): 9 791 997 346 Ft

Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap): 63

Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap): 44

Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap): 41

A minimálisként előírt 12 hónapon felüli többlet jótállás vállalása: (min. 0 - max. 36 hónap): 12

A Kbt. 81. § (5) bekezdésének alkalmazására tekintettel Ajánlatkérő a PEKA BAU 2000 Kft. ajánlattevő ajánlata tekintetében nem

végezte el a bírálatot.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/11/2021