Marché de travaux - 599293-2021

24/11/2021    S228

Danemark-Silkeborg: Travaux de construction

2021/S 228-599293

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 211-549203)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Silkeborg Kommune
Adresse postale: Søvej 1
Ville: Silkeborg
Code NUTS: DK042 Østjylland
Code postal: 8600
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Bo Bech Lavgesen
Courriel: bobech.lavgesen@silkeborg.dk
Téléphone: +45 29746610
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.silkeborg.dk/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Til - og ombygning Funder-Kragelund skolen etape 1

II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 211-549203

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 25/11/2021
Heure locale: 14:00
Lire:
Date: 02/12/2021
Heure locale: 14:00
Numéro de section: IV.2.3
Au lieu de:
Date: 03/12/2021
Lire:
Date: 10/12/2021
Numéro de section: IV.2.6
Au lieu de:
Date: 07/03/2022
Lire:
Date: 14/03/2022
VII.2)Autres informations complémentaires:

På grund af leveringstider på betonelementer er Hovedtidsplanen FKS_K01_C12_N01 ændret.

Tidsplanen forskydes derfor med ca. 3. mdr.

Der vil senest den 25. november blive uploadet rev. Hovedtidsplan på Ibinder hvor de nøjagtige datoer inkl. nye sanktionsgivende terminer vil fremgå.