Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tjänster - 599422-2022

28/10/2022    S209

Sverige-Luleå: Restaurang- och serveringstjänster

2022/S 209-599422

Koncessionsmeddelande

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/23/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Luleå kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2742
Postadress: Luleå kommun Luleå kommun
Ort: Luleå
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 971 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Erika Kers
E-post: erika.kers@lulea.se
Telefon: +46 920453988
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lulea.se/
I.3)Kommunikation
Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=68375
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Ansökningar eller, där det är tillämpligt, anbud ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=68375
Ansökningar eller, där det är tillämpligt, anbud ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänstekoncession: Restauratör till Kulturens Hus

Referensnummer: KLF 2022/1304
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
55300000 Restaurang- och serveringstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser att möta behovet av en restauratör till Kulturens Hus, där upphandlingen är av en tjänstekoncession.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 65 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Koncessionen är uppdelad i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
55300000 Restaurang- och serveringstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Norrbottens län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser att möta behovet av en restauratör till Kulturens Hus, där upphandlingen är av en tjänstekoncession.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Koncessionen tilldelats utifrån de kriterier som anges i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 65 000 000.00 SEK
II.2.7)Koncessionens varaktighet
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2026
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Tidsfrist för inlämning av ansökningar eller mottagande av anbud
Datum: 31/12/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten Luleå
Ort: Luleå
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/10/2022