Fournitures - 599478-2021

24/11/2021    S228

Sverige-Vetlanda: Elektrisk utrustning

2021/S 228-599478

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: VETLANDA KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-0571
Postadress: Upphandlingsavdelningen
Ort: Vetlanda
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 574 80
Land: Sverige
E-post: jennie.nielsen@vetlanda.se
Telefon: +46 383-97128
Internetadress(er):
Allmän adress: https://kommun.vetlanda.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/vetlanda/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=67493
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/vetlanda/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=67493
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Trygghetsskapande teknik

Referensnummer: UH-2021-236
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
31600000 Elektrisk utrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Vetlanda kommun upphandlar trygghetsskapande teknik för Vård- och omsorgsförvaltningen.

 

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
31600000 Elektrisk utrustning
35000000 Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
35121700 Larmsystem
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Den trygghetsskapande tekniken ska ombesörja kommunens trygghetslarm för SÄBO och FO. 

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 14/02/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/01/2022
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 10/04/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 11/01/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Jönköping
Postadress: Box 2201
Ort: Jönköping
Postnummer: 550 02
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Telefon: +46 36-156600
Fax: +46 36-156655
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/11/2021