Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 599518-2021

24/11/2021    S228

Danmark-Aalborg: Kemiske produkter

2021/S 228-599518

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Universitet
CVR-nummer: 29102384
Postadresse: Fredrik Bajers Vej 7K
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Denaa
E-mail: md@adm.aau.dk
Telefon: +45 99403949
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd61060d-96cb-415b-bf72-3c952912b69e/homepage
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Universitet
CVR-nummer: 31119103
Postadresse: Nordre Ringgade 1
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Johanna Ingibjørg Gretarsdottir
E-mail: joig@au.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.au.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Tekniske Universitet
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Anker Engelunds Vej 1
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Oppenlænder Madsen
E-mail: Peom@dtu.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dtu.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fødevarestyrelsen
CVR-nummer: 62534516
Postadresse: Stationsparken 31-33
By: Glostrup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Craig Reumert
E-mail: crtre@fvst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fvst.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Syddansk Universitet
CVR-nummer: 29283958
Postadresse: Campusvej 55
By: Odense M
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5230
Land: Danmark
Kontaktperson: Cindie Arendal Petersen
E-mail: cap@sdu.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.sdu.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Universitet
CVR-nummer: 29979812
Postadresse: Nørregade 10
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1017
Land: Danmark
Kontaktperson: Andreas Latif
E-mail: amla@adm.ku.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ku.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Roskilde Universitet
CVR-nummer: 29 05 75 59
Postadresse: Universitetsvej 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Kaic
E-mail: nexus-ck@ruc.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ruc.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd61060d-96cb-415b-bf72-3c952912b69e/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd61060d-96cb-415b-bf72-3c952912b69e/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd61060d-96cb-415b-bf72-3c952912b69e/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammekontrakt på flydende helium og tøris

II.1.2)Hoved-CPV-kode
24000000 Kemiske produkter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet gennemføres som et fælles udbud for Aalborg-, Danmarks Tekniske-, Aarhus-n Syddansk-, Roskilde-, Københavns Universitet og Fødevarestyrelsen (herefter benævnt Ordregiver). Ordregiver vil gennem dette udbud, der er delt op i 2 delaftaler, konkurrence udsætte deres indkøb af flydende helium og Tøris.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 33 300 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Flydende helium

Delkontraktnr.: 01
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
24111300 Helium
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker at konkurrence udsætte sit indkøb af flydende helium på en 4-årig rammekontrakt med mulighed for 2 X 12 måneders forlængelse. Ordregiver har pt et årligt forbrug af flydende helium på 27.373 L

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kan forlænges med 2 X 12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tøris

Delkontraktnr.: 02
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
24000000 Kemiske produkter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker at konkurrence udsætte sit indkøb af tøris på en 4-årig rammekontrakt med mulighed for 2 X 12 måneders forlængelse. Ordregiver har pt et årligt forbrug af tøris på 104.828 kg.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 300 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kan forlænges med 2 X 12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/12/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/12/2021
Tidspunkt: 12:10
Sted:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/11/2021