Supplies - 599564-2021

Submission deadline has been amended by:  608668-2021
 • 599564-2021: Bulgaria-Sofia: Diagnostic agents
  Publication date:24/11/2021Deadline:19-12-2021
  Document:Contract notice
  Authority name:ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
  • 608668-2021: Bulgaria-Sofia: Diagnostic agents
   Publication date:29/11/2021Deadline:19-12-2021
   Document:Additional information
   Authority name:ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО