Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 599632-2021

24/11/2021    S228

Poland-Bydgoszcz: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

2021/S 228-599632

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Postal address: ul. M. Skłodowskiej Curie 9
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 85-094
Country: Poland
Contact person: Marlena Wachowska
E-mail: m.wachowska@jurasza.pl
Telephone: +48 525857757
Internet address(es):
Main address: www.jurasza.umk.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.jurasza.umk.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu: „Poprawa dostępności i jakości usług w zakresie leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych poprzez remont i doposażenie Klinik i Zakładów(...)

Reference number: NLZ.2021.271.45
II.1.2)Main CPV code
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu: „Poprawa dostępności i jakości usług w zakresie leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych poprzez remont i doposażenie Klinik i Zakładów Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: część nr 1 - Tomograf komputerowy, część nr 2 - Łóżka szpitalne TYP A, częśc nr 3 - Łóżka szpitalne TYP C. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w ramach Projektu nr POIS.09.02.00-00-149/18 pn. „Poprawa dostępności i jakości usług w zakresie leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych poprzez remont i doposażenie Kliniki i Zakładów Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy” realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych”.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Tomograf komputerowy

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33115000 Tomography devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w części nr 1 jest Tomograf komputerowy - 1 szt. Tomograf komputerowy o minimum 64 rzędach detektora umożliwiający akwizycję min. 128 warstw w czasie jednego pełnego obrotu, wraz z wyposażeniem. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera SWZ, w szczególności ust. 7 oraz formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 1a do SWZ.

Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry jakościowe (PJ) / Weighting: 40,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 981 481.48 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w ramach Projektu nr POIS.09.02.00-00-149/18 pn. „Poprawa dostępności i jakości usług w zakresie leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych poprzez remont i doposażenie Kliniki i Zakładów Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy”.

II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: dla części nr 1 – 29 000,00 zł (szczegóły w SWZ).

Ad. II.2.7) Termin realizacji zamówienia: 8 tygodni od podpisania umowy.

Ad. II.2.5) Szczegółowe kryteria oceny ofert zostały zamieszczone w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Łóżka szpitalne TYP A

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w częsci nr 2 są Łóżka szpitalne TYP A - 33 szt. Łóżka szpitalne umożliwiające transport pacjenta przez drzwi o szerokości maksymalnej 1 000 mm z materacem przeciwodleżynowym wyposażone w barierki boczne oraz centralny hamulec. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera SWZ, w szczególności ust. 7 oraz formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 1a do SWZ.

Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry jakościowe (PJ) / Weighting: 40,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 231 481.48 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w ramach Projektu nr POIS.09.02.00-00-149/18 pn. „Poprawa dostępności i jakości usług w zakresie leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych poprzez remont i doposażenie Kliniki i Zakładów Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy”

II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: dla części nr 2 – 2 300,00 zł (szczegóły w SWZ).

Ad. II.2.7) Termin realizacji zamówienia: 8 tygodni od podpisania umowy.

Ad. II.2.5) Szczegółowe kryteria oceny ofert zostały zamieszczone w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Łóżka szpitalne TYP C

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w części nr 3 są Łóżka szpitalne TYP C - 71 szt. Łóżka szpitalne umożliwiające transport pacjenta przez drzwi o szerokości maksymalnej 1 100 mm z materacem przeciwodleżynowym wyposażone w barierki boczne oraz centralny hamulec. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera SWZ, w szczególności ust. 7 oraz formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 1a do SWZ.

Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry jakościowe (PJ) / Weighting: 40,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 337 962.96 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w ramach Projektu nr POIS.09.02.00-00-149/18 pn. „Poprawa dostępności i jakości usług w zakresie leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych poprzez remont i doposażenie Kliniki i Zakładów Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy”.

II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: dla części nr 3 – 3 300,00 zł (szczegóły w SWZ).

Ad. II.2.7) Termin realizacji zamówienia: 8 tygodni od podpisania umowy.

Ad. II.2.5) Szczegółowe kryteria oceny ofert zostały zamieszczone w SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną lecz nie więcej niż dwie dostawy o łącznej wartości tych dostaw określonej dla każdej z części poniżej, tożsame lub podobne przedmiotowi zamówienia w danej części tj.:

Część 1: Dostawa urządzeń tożsamych tj. tomograf komputerowy i / lub podobnych, tj. urządzeń służących do diagnostyki obrazowej radiologicznej – o łącznej wartości dostaw nie mniejszej niż 2 898 000,00 zł

Część 2: Dostawa urządzeń tj. łóżek szpitalnych lub/i łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem i/lub wyposażenia np. szafki lub/i urządzeń transportowych dla pacjenta – o łącznej wartości dostaw nie mniejszej niż 225 000,00 zł

Część 3: Dostawa urządzeń tj. łóżek szpitalnych lub/i łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem i/lub wyposażenia np. szafki lub/i urządzeń transportowych dla pacjenta – o łącznej wartości dostaw nie mniejszej niż 328 500,00 zł

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

Minimum level(s) of standards possibly required:

c.d. Sekcja VI: Informacje uzupełniające:

Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. z 2020, poz. 334), tj.: elektronicznej Platformy przetargowej dostępnej pod adresem: https://jurasza.logintrade.net, jak również dostępnej poprzez stronę internetową Zamawiającego www.jurasza.umk.pl, w zakładce „Ogłoszenia” z rozwijanego menu należy wybrać „Zamówienia publiczne”, gdzie znajduje się zakładka „Platforma przetargowa”. Niniejsze postępowanie znajduje się w wykazie postępowań prowadzonych przez Zamawiającego zamieszczonym na Platformie pod adresem: https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Zamawiajacy dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docs, .rtf lub .odt, pades, xades. Zamawiający preferuje jednak przesyłanie plików w

formacie .pdf .1) Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy przetargowej. a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: - Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, - Google Chrome 31 - Mozilla Firefox 26 - Opera 18

2) Pozostałe wymagania techniczne:

a) dostęp do sieci internet;

b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;

c) włączona obsługa JavaScript;

d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;

e) zainstalowany Acrobat Reader;

f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment

6 Update 24 lub nowszy

Szczegółowe zasady korzystania z Platformy przetargowej, w tym wymagania sprzętowo – techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy przetargowej, szczegółowy sposób składnia, wycofania ofert, przekazywania oświadczeń, dokumentów zostały określone w Instrukcji korzystania Platformy przetargowej,

stanowiącej Załącznik nr 3 do SWZ oraz na stronie https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html .

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Pełna nazwa postępowania: Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu: „Poprawa dostępności i jakości usług w zakresie leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych poprzez remont i doposażenie Klinik i Zakładów Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy”.

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ, a w zakresie części nr 1 również do zawarcia umowy o przetwarzanie danych zgodnie z załączonym wzorem.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 p.z.p.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/12/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/12/2021
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – platformy przetargowej (https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.). W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art.139 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp i w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp (szczegóły w SWZ).

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

2) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem .

3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;

5) Wykaz dostaw (z uwzględnieniem warunku określonego w Dziale VII ust. 2 pkt. 4 SWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:1)zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 2) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2), składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

6. Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/11/2021