Varer - 599664-2019

18/12/2019    S244    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Fredericia: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje

2019/S 244-599664

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
CVR-nummer: 69116418
Postadresse: Gothersgade 20
By: Fredericia
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: mette.b.poulsen@fredericia.dk
Telefon: +45 72107000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: raadhuset@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76161616

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://esbjergkommune.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Herning Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 19
Postadresse: Torvet 5
By: Herning
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: kommunen@herning.dk
Telefon: +45 96282828

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

Internetadresse for køberprofilen: www.herning.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Holstebro Kommune
CVR-nummer: 29189927
Postadresse: Kirkestræde 11
By: Holstebro
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 7500
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: kommunen@holstebro.dk
Telefon: +45 96117500

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

Internetadresse for køberprofilen: www.holstebro.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ikast-Brande Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 17
Postadresse: Rådhusstrædet 6
By: Ikast
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 7430
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: post@ikast-brande.dk
Telefon: +45 99604000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

Internetadresse for køberprofilen: www.ikast-brande.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 97
Postadresse: Akseltorv 1
By: Kolding
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: kommunen@kolding.dk
Telefon: +45 79797979

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

Internetadresse for køberprofilen: www.kolding.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
CVR-nummer: 29189684
Postadresse: Nytorv 9
By: Middelfart
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5500
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: middelfart@middelfart.dk
Telefon: +45 88885500

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

Internetadresse for køberprofilen: www.middelfart.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: odense@odense.dk
Telefon: +45 66131372

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

Internetadresse for køberprofilen: www.odense.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 68
Postadresse: Laksetorvet
By: Randers C
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: randers.kommune@randers.dk
Telefon: +45 89151515

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

Internetadresse for køberprofilen: www.randers.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 41
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: kommunen@silkeborg.dk
Telefon: +45 89701000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

Internetadresse for køberprofilen: www.silkeborgkommune.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 97 30
Postadresse: Ramsherred 5
By: Svendborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: svendborg@svendborg.dk
Telefon: +45 62233000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

Internetadresse for køberprofilen: www.svendborg.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sønderborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 97 73
Postadresse: Rådhustorvet 10
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 6400
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: post@sonderborg.dk
Telefon: +45 88726400

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

Internetadresse for køberprofilen: www.sonderborgkommune.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 00
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: Post@vejle.dk
Telefon: +45 76810000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

Internetadresse for køberprofilen: www.vejle.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/590d477b-a49e-4a47-b4f9-859ccf882459/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/590d477b-a49e-4a47-b4f9-859ccf882459/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/590d477b-a49e-4a47-b4f9-859ccf882459/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af brystproteser til KomUdbud

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af brystproteser til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale, jf. punkt 2 (herefter benævnt Ordregiver).

De kommuner, der deltager i udbuddet, er alle at betragte som Ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig rammeaftale med de(n) vindende tilbudsgiver(e) på baggrund af udbuddet.

Da udbuddet vedrører hjælpemidler omfattet af lov om social service, LBK nr. 1023 af 23.9.2014, § 112, er brugeren frit stillet til, at vælge en anden leverandør mod selv at betale evt. merudgift. Ordregiver kan derfor ikke garantere noget mindstesalg

Delaftaler:

Udbud opdelt geografisk i 8 delaftaler (Aftale 1-8). Der skal gives tilbud på en eller flere af følgende delaftaler:

- Aftale 1 - Svendborg,

- Aftale 2 - Odense,

- Aftale 3 - Fredericia, Middelfart og Vejle,

- Aftale 4 - Herning, Ikast-Brande, Holstebro og Silkeborg,

- Aftale 5 - Sønderborg,

- Aftale 6 - Esbjerg (inkl. Fanø),

- Aftale 7 - Randers,

- Aftale 8 - Kolding.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 140 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Svendborg

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33184400 Brystproteser
33184420 Eksterne brystproteser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af brystproteser til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale, jf. punkt 2 (herefter benævnt Ordregiver).

De kommuner, der deltager i udbuddet, er alle at betragte som Ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig rammeaftale med de(n) vindende tilbudsgiver(e) på baggrund af udbuddet.

Da udbuddet vedrører hjælpemidler omfattet af lov om social service, LBK nr. 1023 af 23.9.2014, § 112, er brugeren frit stillet til, at vælge en anden leverandør mod selv at betale evt. merudgift. Ordregiver kan derfor ikke garantere noget mindstesalg.

Servicelovens § 112 betyder, at de deltagende kommuner ikke kan garantere, at hele kommunens indkøb af

brystproteser kommer til at tilgå vindende tilbudsgiver. Det er dog de deltagende kommuners ønske, at opnå en leverandøraftale, med så gode fordele for brugerne, at det frie valg helt naturligt vil falde på vedkommende leverandør.

Delaftaler:

Udbud opdelt geografisk i 8 delaftaler (Aftale 1-8). Der skal gives tilbud på en eller flere af følgende delaftaler:

- Aftale 1 - Svendborg,

- Aftale 2 - Odense,

- Aftale 3 - Fredericia, Middelfart og Vejle,

- Aftale 4 - Herning, Ikast-Brande, Holstebro og Silkeborg,

- Aftale 5 - Sønderborg,

- Aftale 6 - Esbjerg (inkl. Fanø),

- Aftale 7 - Randers,

- Aftale 8 - Kolding.

Ordregiver vil i dette udbud anvende alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes afsnit 6.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Dette udbud gennemføres af Fredericia Kommune på vegne af KomUdbud. KomUdbud er et kommunalt

udbudsfællesskab bestående af en række fynske og jyske kommuner. Se evt. mere på www.komudbud.dk

De kommuner, der deltager i udbuddet, er angivet underpkt. I.1. De er alle at betragte som ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig kontrakt med den vindende tilbudsgiver på baggrund af udbuddet.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Odense

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33184400 Brystproteser
33184420 Eksterne brystproteser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af brystproteser til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale, jf. punkt 2 (herefter benævnt Ordregiver).

De kommuner, der deltager i udbuddet, er alle at betragte som Ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig rammeaftale med de(n) vindende tilbudsgiver(e) på baggrund af udbuddet.

Da udbuddet vedrører hjælpemidler omfattet af Lov om social service, LBK nr. 1023 af 23.9.2014, § 112, er brugeren frit stillet til, at vælge en anden leverandør mod selv at betale evt. merudgift. Ordregiver kan derfor ikke garantere noget mindstesalg.

Servicelovens § 112 betyder, at de deltagende kommuner ikke kan garantere, at hele kommunens indkøb af

brystproteser kommer til at tilgå vindende tilbudsgiver. Det er dog de deltagende kommuners ønske, at opnå en leverandøraftale, med så gode fordele for brugerne, at det frie valg helt naturligt vil falde på vedkommende leverandør.

Delaftaler:

Udbud opdelt geografisk i 8 delaftaler (Aftale 1-8). Der skal gives tilbud på en eller flere af følgende delaftaler:

- Aftale 1 - Svendborg,

- Aftale 2 - Odense,

- Aftale 3 - Fredericia, Middelfart og Vejle,

- Aftale 4 - Herning, Ikast-Brande, Holstebro og Silkeborg,

- Aftale 5 - Sønderborg,

- Aftale 6 - Esbjerg (inkl. Fanø),

- Aftale 7 - Randers,

- Aftale 8 - Kolding.

Ordregiver vil i dette udbud anvende alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes afsnit 6.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 720 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Dette udbud gennemføres af Fredericia Kommune på vegne af KomUdbud. KomUdbud er et kommunalt

udbudsfællesskab bestående af en række fynske og jyske kommuner. Se evt. mere på www.komudbud.dk

De kommuner, der deltager i udbuddet, er angivet underpkt. I.1. De er alle at betragte som ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig kontrakt med den vindende tilbudsgiver på baggrund af udbuddet.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Fredericia, Middelfart og Vejle

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33184400 Brystproteser
33184420 Eksterne brystproteser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af brystproteser til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale, jf. punkt 2 (herefter benævnt Ordregiver).

De kommuner, der deltager i udbuddet, er alle at betragte som Ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig rammeaftale med de(n) vindende tilbudsgiver(e) på baggrund af udbuddet.

Da udbuddet vedrører hjælpemidler omfattet af lov om social service, LBK nr. 1023 af 23.9.2014, § 112, er brugeren frit stillet til, at vælge en anden leverandør mod selv at betale evt. merudgift. Ordregiver kan derfor ikke garantere noget mindstesalg.

Servicelovens § 112 betyder, at de deltagende kommuner ikke kan garantere, at hele kommunens indkøb af

brystproteser kommer til at tilgå vindende tilbudsgiver. Det er dog de deltagende kommuners ønske, at opnå en leverandøraftale, med så gode fordele for brugerne, at det frie valg helt naturligt vil falde på vedkommende leverandør.

Delaftaler:

Udbud opdelt geografisk i 8 delaftaler (Aftale 1-8). Der skal gives tilbud på en eller flere af følgende delaftaler:

- Aftale 1 - Svendborg,

- Aftale 2 - Odense,

- Aftale 3 - Fredericia, Middelfart og Vejle,

- Aftale 4 - Herning, Ikast-Brande, Holstebro og Silkeborg,

- Aftale 5 - Sønderborg,

- Aftale 6 - Esbjerg (inkl. Fanø),

- Aftale 7 - Randers,

- Aftale 8 - Kolding.

Ordregiver vil i dette udbud anvende alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes afsnit 6.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Dette udbud gennemføres af Fredericia Kommune på vegne af KomUdbud. KomUdbud er et kommunalt

udbudsfællesskab bestående af en række fynske og jyske kommuner. Se evt. mere på www.komudbud.dk

De kommuner, der deltager i udbuddet, er angivet underpkt. I.1. De er alle at betragte som ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig kontrakt med den vindende tilbudsgiver på baggrund af udbuddet.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Herning, Ikast-Brande, Holstebro og Silkeborg

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33184400 Brystproteser
33184420 Eksterne brystproteser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af brystproteser til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale, jf. punkt 2 (herefter benævnt Ordregiver).

De kommuner, der deltager i udbuddet, er alle at betragte som Ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig rammeaftale med de(n) vindende tilbudsgiver(e) på baggrund af udbuddet.

Da udbuddet vedrører hjælpemidler omfattet af lov om social service, LBK nr. 1023 af 23.9.2014, § 112, er brugeren frit stillet til, at vælge en anden leverandør mod selv at betale evt. merudgift. Ordregiver kan derfor ikke garantere noget mindstesalg.

Servicelovens § 112 betyder, at de deltagende kommuner ikke kan garantere, at hele kommunens indkøb af

brystproteser kommer til at tilgå vindende tilbudsgiver. Det er dog de deltagende kommuners ønske, at opnå en leverandøraftale, med så gode fordele for brugerne, at det frie valg helt naturligt vil falde på vedkommende leverandør.

Delaftaler:

Udbud opdelt geografisk i 8 delaftaler (Aftale 1-8). Der skal gives tilbud på en eller flere af følgende delaftaler:

- Aftale 1 - Svendborg,

- Aftale 2 - Odense,

- Aftale 3 - Fredericia, Middelfart og Vejle,

- Aftale 4 - Herning, Ikast-Brande, Holstebro og Silkeborg,

- Aftale 5 - Sønderborg,

- Aftale 6 - Esbjerg (inkl. Fanø),

- Aftale 7 - Randers,

- Aftale 8 - Kolding.

Ordregiver vil i dette udbud anvende alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes afsnit 6.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Dette udbud gennemføres af Fredericia Kommune på vegne af KomUdbud. KomUdbud er et kommunalt

udbudsfællesskab bestående af en række fynske og jyske kommuner. Se evt. mere på www.komudbud.dk

De kommuner, der deltager i udbuddet, er angivet underpkt. I.1. De er alle at betragte som ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig kontrakt med den vindende tilbudsgiver på baggrund af udbuddet.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sønderborg

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33184400 Brystproteser
33184420 Eksterne brystproteser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af brystproteser til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale, jf. punkt 2 (herefter benævnt Ordregiver).

De kommuner, der deltager i udbuddet, er alle at betragte som Ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig rammeaftale med de(n) vindende tilbudsgiver(e) på baggrund af udbuddet.

Da udbuddet vedrører hjælpemidler omfattet af lov om social service, LBK nr. 1023 af 23.9.2014, § 112, er brugeren frit stillet til, at vælge en anden leverandør mod selv at betale evt. merudgift. Ordregiver kan derfor ikke garantere noget mindstesalg.

Servicelovens § 112 betyder, at de deltagende kommuner ikke kan garantere, at hele kommunens indkøb af

brystproteser kommer til at tilgå vindende tilbudsgiver. Det er dog de deltagende kommuners ønske, at opnå en leverandøraftale, med så gode fordele for brugerne, at det frie valg helt naturligt vil falde på vedkommende leverandør.

Delaftaler:

Udbud opdelt geografisk i 8 delaftaler (Aftale 1-8). Der skal gives tilbud på en eller flere af følgende delaftaler:

- Aftale 1 - Svendborg,

- Aftale 2 - Odense,

- Aftale 3 - Fredericia, Middelfart og Vejle,

- Aftale 4 - Herning, Ikast-Brande, Holstebro og Silkeborg,

- Aftale 5 - Sønderborg,

- Aftale 6 - Esbjerg (inkl. Fanø),

- Aftale 7 - Randers,

- Aftale 8 - Kolding.

Ordregiver vil i dette udbud anvende alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes afsnit 6.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Dette udbud gennemføres af Fredericia Kommune på vegne af KomUdbud. KomUdbud er et kommunalt

udbudsfællesskab bestående af en række fynske og jyske kommuner. Se evt. mere på www.komudbud.dk

De kommuner, der deltager i udbuddet, er angivet underpkt. I.1. De er alle at betragte som ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig kontrakt med den vindende tilbudsgiver på baggrund af udbuddet.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Esbjerg (Inkl. Fanø)

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33184400 Brystproteser
33184420 Eksterne brystproteser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af brystproteser til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale, jf. punkt 2 (herefter benævnt Ordregiver).

De kommuner, der deltager i udbuddet, er alle at betragte som Ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig rammeaftale med de(n) vindende tilbudsgiver(e) på baggrund af udbuddet.

Da udbuddet vedrører hjælpemidler omfattet af lov om social service, LBK nr. 1023 af 23.9.2014, § 112, er brugeren frit stillet til, at vælge en anden leverandør mod selv at betale evt. merudgift. Ordregiver kan derfor ikke garantere noget mindstesalg.

Servicelovens § 112 betyder, at de deltagende kommuner ikke kan garantere, at hele kommunens indkøb af

brystproteser kommer til at tilgå vindende tilbudsgiver. Det er dog de deltagende kommuners ønske, at opnå en leverandøraftale, med så gode fordele for brugerne, at det frie valg helt naturligt vil falde på vedkommende leverandør.

Delaftaler:

Udbud opdelt geografisk i 8 delaftaler (Aftale 1-8). Der skal gives tilbud på en eller flere af følgende delaftaler:

- Aftale 1 - Svendborg,

- Aftale 2 - Odense,

- Aftale 3 - Fredericia, Middelfart og Vejle,

- Aftale 4 - Herning, Ikast-Brande, Holstebro og Silkeborg,

- Aftale 5 - Sønderborg,

- Aftale 6 - Esbjerg (inkl. Fanø),

- Aftale 7 - Randers,

- Aftale 8 - Kolding.

Ordregiver vil i dette udbud anvende alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes afsnit 6.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 120 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Dette udbud gennemføres af Fredericia Kommune på vegne af KomUdbud. KomUdbud er et kommunalt

udbudsfællesskab bestående af en række fynske og jyske kommuner. Se evt. mere på www.komudbud.dk

De kommuner, der deltager i udbuddet, er angivet underpkt. I.1. De er alle at betragte som ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig kontrakt med den vindende tilbudsgiver på baggrund af udbuddet.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Randers

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33184400 Brystproteser
33184420 Eksterne brystproteser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af brystproteser til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale, jf. punkt 2 (herefter benævnt Ordregiver).

De kommuner, der deltager i udbuddet, er alle at betragte som Ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig rammeaftale med de(n) vindende tilbudsgiver(e) på baggrund af udbuddet.

Da udbuddet vedrører hjælpemidler omfattet af lov om social service, LBK nr. 1023 af 23.9.2014, § 112, er brugeren frit stillet til, at vælge en anden leverandør mod selv at betale evt. merudgift. Ordregiver kan derfor ikke garantere noget mindstesalg.

Servicelovens § 112 betyder, at de deltagende kommuner ikke kan garantere, at hele kommunens indkøb af

brystproteser kommer til at tilgå vindende tilbudsgiver. Det er dog de deltagende kommuners ønske, at opnå en leverandøraftale, med så gode fordele for brugerne, at det frie valg helt naturligt vil falde på vedkommende leverandør.

Delaftaler:

Udbud opdelt geografisk i 8 delaftaler (Aftale 1-8). Der skal gives tilbud på en eller flere af følgende delaftaler:

- Aftale 1 - Svendborg,

- Aftale 2 - Odense,

- Aftale 3 - Fredericia, Middelfart og Vejle,

- Aftale 4 - Herning, Ikast-Brande, Holstebro og Silkeborg,

- Aftale 5 - Sønderborg,

- Aftale 6 - Esbjerg (inkl. Fanø),

- Aftale 7 - Randers,

- Aftale 8 - Kolding.

Ordregiver vil i dette udbud anvende alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes afsnit 6.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Dette udbud gennemføres af Fredericia Kommune på vegne af KomUdbud. KomUdbud er et kommunalt

udbudsfællesskab bestående af en række fynske og jyske kommuner. Se evt. mere på www.komudbud.dk

De kommuner, der deltager i udbuddet, er angivet underpkt. I.1. De er alle at betragte som ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig kontrakt med den vindende tilbudsgiver på baggrund af udbuddet.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kolding

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33184400 Brystproteser
33184420 Eksterne brystproteser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af brystproteser til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale, jf. punkt 2 (herefter benævnt Ordregiver).

De kommuner, der deltager i udbuddet, er alle at betragte som Ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig rammeaftale med de(n) vindende tilbudsgiver(e) på baggrund af udbuddet.

Da udbuddet vedrører hjælpemidler omfattet af lov om social service, LBK nr. 1023 af 23.9.2014, § 112, er brugeren frit stillet til, at vælge en anden leverandør mod selv at betale evt. merudgift. Ordregiver kan derfor ikke garantere noget mindstesalg.

Servicelovens § 112 betyder, at de deltagende kommuner ikke kan garantere, at hele kommunens indkøb af

brystproteser kommer til at tilgå vindende tilbudsgiver. Det er dog de deltagende kommuners ønske, at opnå en leverandøraftale, med så gode fordele for brugerne, at det frie valg helt naturligt vil falde på vedkommende leverandør.

Delaftaler:

Udbud opdelt geografisk i 8 delaftaler (Aftale 1-8). Der skal gives tilbud på en eller flere af følgende delaftaler:

- Aftale 1 - Svendborg,

- Aftale 2 - Odense,

- Aftale 3 - Fredericia, Middelfart og Vejle,

- Aftale 4 - Herning, Ikast-Brande, Holstebro og Silkeborg,

- Aftale 5 - Sønderborg,

- Aftale 6 - Esbjerg (inkl. Fanø),

- Aftale 7 - Randers,

- Aftale 8 - Kolding.

Ordregiver vil i dette udbud anvende alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes afsnit 6.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 300 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Dette udbud gennemføres af Fredericia Kommune på vegne af KomUdbud. KomUdbud er et kommunalt

udbudsfællesskab bestående af en række fynske og jyske kommuner. Se evt. mere på www.komudbud.dk

De kommuner, der deltager i udbuddet, er angivet under pkt. I.1. De er alle at betragte som ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig kontrakt med den vindende tilbudsgiver på baggrund af udbuddet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Har en årsomsætning på minimum 3 000 000 DKK. Angives for hver af de seneste 2 afsluttede regnskabsår i ESPD DEL IV: Udvælgelseskriterier, B: Økonomisk og finansiel formåen, 1a).

- Har en positiv egenkapital. Angives for hver af de seneste 2 afsluttede regnskabsår i ESPD DEL IV: Udvælgelseskriterier, B: Økonomisk og finansiel formåen, 4).

- Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Erfaring med udførelse af lignende opgaver. Tilbudsgiver skal minimum angive 2 referencer på opgaver af lignende art og omfang udført inden for de seneste 3 år. Der skal kun angives referencer én gang, selvom der bydes ind på flere delaftaler.

Ved lignende art menes:

- Levering af brystproteser til en kommunal eller regional ordregiver.

Ved lignende omfang menes:

- Kontrakter eller rammeaftaler. Rammeaftalerne eller kontrakterne må ikke være afsluttede mere end 3 år før tilbudsfristen, og de skal have været i drift i minimum 6 måneder på datoen for tilbudsfristen.

Tilbudsgiver skal anføre sine referencer under fanen ”Udvælgelse”.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/01/2020
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/12/2019