Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Paslaugos - 599680-2022

31/10/2022    S210

Liuksemburgas-Liuksemburgas: Liuksemburge įsikūrusių Europos Sąjungos institucijų, įstaigų ir agentūrų pašto korespondencijos surinkimo, rūšiavimo, siuntimo ir paskirstymo paslaugos

2022/S 210-599680

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Adresas: Service du courrier officiel
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
Asmuo ryšiams: M. Luis Moitinho, chef d'unité — Services généraux et matériel roulant
El. paštas: DBS-AO-PROC-22-008@curia.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.curia.europa.eu
I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Audito Rūmai
Adresas: 12, rue Alcide de Gasperi
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU Luxembourg
Pašto kodas: L-1615
Šalis: Liuksemburgas
Asmuo ryšiams: M. Luis Moitinho, chef d'unité — Services généraux et matériel roulant
El. paštas: DBS-AO-PROC-22-008@curia.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.eca.europa.eu
I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos investicijų bankas
Adresas: 100, boulevard Konrad Adenauer
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU Luxembourg
Pašto kodas: L-2950
Šalis: Liuksemburgas
Asmuo ryšiams: M. Luis Moitinho, chef d'unité — Services généraux et matériel roulant
El. paštas: DBS-AO-PROC-22-008@curia.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.eib.org
I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)
Adresas: 12E, rue Guillaume Kroll
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU Luxembourg
Šalis: Liuksemburgas
Asmuo ryšiams: M. Luis Moitinho, chef d'unité — Services généraux et matériel roulant
El. paštas: DBS-AO-PROC-22-008@curia.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.cdt.europa.eu
I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Infrastruktūros ir logistikos biuras Liuksemburge (OIL)
Adresas: LUX/EUFO, 10, rue Robert Stumpert
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU Luxembourg
Pašto kodas: L-2557
Šalis: Liuksemburgas
Asmuo ryšiams: M. Luis Moitinho, chef d'unité — Services généraux et matériel roulant
El. paštas: DBS-AO-PROC-22-008@curia.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.ec.europa.eu
I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Parlamentas
Adresas: Plateau du Kirchberg
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU Luxembourg
Pašto kodas: L-2929
Šalis: Liuksemburgas
Asmuo ryšiams: M. Luis Moitinho, chef d'unité — Services généraux et matériel roulant
El. paštas: DBS-AO-PROC-22-008@curia.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.europarl.europa.eu
I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos leidinių biuras (OP)
Adresas: 2, rue Mercier
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU Luxembourg
Pašto kodas: L-2985
Šalis: Liuksemburgas
Asmuo ryšiams: M. Luis Moitinho, chef d'unité — Services généraux et matériel roulant
El. paštas: DBS-AO-PROC-22-008@curia.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://op.europa.eu
I.2)Informacija apie pirkimą
Sutartis apima bendrą pirkimą
Bendro pirkimo, apimančio skirtingas šalis, atveju – taikoma nacionalinė pirkimų teisė:

Liuksemburgas

I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Liuksemburge įsikūrusių Europos Sąjungos institucijų, įstaigų ir agentūrų pašto korespondencijos surinkimo, rūšiavimo, siuntimo ir paskirstymo paslaugos

Nuorodos numeris: COJ-PROC-22/008
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
64100000 Pašto ir kurjerių paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Ši sutartis yra dėl Liuksemburge įsikūrusių Europos Sąjungos institucijų, įstaigų ir agentūrų pašto korespondencijos surinkimo, rūšiavimo, siuntimo ir paskirstymo paslaugų teikimo.

Šioje sutartyje nenumatytas frankavimo mašinų ar su jomis susijusių eksploatacinių medžiagų tiekimas. Sutartyje numatytas tik tam tikros įrangos tiekimas.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 3 497 000.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU Luxembourg
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Numatoma paslaugų, teiktinų pagal šią sutartį, apimtis per maksimalų sutarties laikotarpį:

– 1 zona (Liuksemburgas):

–– įprastos pašto siuntos – 405 000 vnt;

–– pašto siuntų svoris – 35 000 kg;

– 2 zona [ES (ne Liuksemburge), ELPA ir kitos Europos šalys]:

–– įprastos pašto siuntos – 445 000 vnt;

–– pašto siuntų svoris – 32 500 kg;

– 3 zona (likusios pasaulio šalys):

–– įprastos pašto siuntos – 20 500 vnt;

–– pašto siuntų svoris – 3 500 kg;

Registruotosios pašto siuntos su gavėjo patvirtinimu:

– iš kurių paprastos registruotosios pašto siuntos – 24 000 vnt;

– iš kurių paprastos registruotosios pašto siuntos su gavėjo patvirtinimu – 75 000 vnt.

Visi šie kiekiai, įskaitant svorius, bus padidinti 30 %, siekiant iš anksto atsižvelgti į bet kokias nenumatytas aplinkybes.

Išsamesnę informaciją rasite pirkimo specifikacijų 2.4 ir 4.4.2 skirsniuose, taip pat 4.1 priede „Siūlomas kainoraštis“.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2022/S 075-197242
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: COJ-PROC-22/008
Pavadinimas:

Liuksemburge įsikūrusių Europos Sąjungos institucijų, įstaigų ir agentūrų pašto korespondencijos surinkimo, rūšiavimo, siuntimo ir paskirstymo paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
19/10/2022
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Post Luxembourg
Adresas: 20, rue de Reims
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU Luxembourg
Pašto kodas: L-2417
Šalis: Liuksemburgas
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 3 497 000.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Interneto adresas: https://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Europos ombudsmenas
Adresas: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miestas: Strasbourg
Pašto kodas: 87001
Šalis: Prancūzija
Telefonas: +33 388172313
Faksas: +33 388179062
Interneto adresas: https://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Bet koks apeliacinis skundas Bendrajam Teismui turi būti pateiktas per du mėnesius nuo pranešimo pareiškėjui, o jei nepranešama, nuo dienos, kai informacija jam tampa žinoma. Dėl pateikto skundo Europos ombudsmenui, šis laikotarpis nebus sustabdytas arba pradėtas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Interneto adresas: https://www.curia.europa.eu
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
25/10/2022