Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 599824-2021

24/11/2021    S228

Magyarország-Mezőhegyes: Utcaseprő gépek

2021/S 228-599824

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Nemzeti azonosító szám: 11043924204
Postai cím: Kozma Ferenc Utca 30
Város: Mezőhegyes
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5820
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turbucz Péter
E-mail: turbucz.peter@mezohegyesbirtok.hu
Telefon: +36 68566566
Fax: +36 68566567
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mezohegyesbirtok.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Állami tulajdonú gazdálkodó szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kommunális szívó - seprőgép beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000965952021
II.1.2)Fő CPV-kód
34921100 Utcaseprő gépek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

1 db szívó- seprőgép beszerzése, az alábbiaknak megfelelően:

Funkció: utak, kerékpárutak, telephelyek (műszaki és állattartó), és rendezvények utáni takarítási feladatok

Általános elvárások:

1. A seprőgépnek minden tartozékával együtt gyári sorozatgyártás keretei között előállított terméknek kell lennie, nem elfogadható egyedileg előállított célgép.

2. Csak és kizárólag új seprőgép, illetve tartozék ajánlható meg, Ajánlatkérő használt, felújított gépet, tartozékot nem fogad el.

3. A seprőgép kerekei közúti közlekedésre alkalmas kell, hogy legyen a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletnek megfelelően, mert a feladatok egy részét közúton kell végeznie.

4. Választható legyen munka és a munkaterületek közötti haladási sebesség.

5. A seprőgépet közúti közlekedésre- forgalomba helyezésre alkalmas dokumentumokkal (Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott Jármű Műszaki Adatlappal, Járműkísérő lappal, rendszámmal), használati és kezelési útmutatóval kell szállítani.

6. A megajánlott seprőgépet a műszaki paraméterei szerinti kategóriának megfelelő módon szükséges forgalomba helyezni.

7. Az átadás forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történjen.

8. Oktatás, kezelő személyzet betanítása (1 alkalom, 8 óra hosszban, maximum 10 fő részévételével): Ajánlattevő a szívó-seprőgép átadás-átvételével egy időben betanítja az Üzemeltető személyzetét a gépek biztonságos és hatékony működtetésére. Minden képzésben részt vevő személy oktatása magyar nyelven folyik. Amennyiben az oktató nem beszél folyékonyan magyarul, tolmácsot kell biztosítani. Magyar nyelvű összefoglaló anyagokat kell elkészíteni és kiosztani, melyek segítik az oktatást és a későbbi üzemeltetést.

Fő méretek:

- Jármű szélessége: minimum 1 500 mm

- Jármű hosszúsága: minimum 3 750 mm

- Jármű össz. súlya: maximum 5 900 kg

Kormányzás:

- Erőátvitel: hidraulikus, minimum két kerék meghajtás

- Kerekenkénti felfüggesztés: független hidraulikus

- Menet hajtás: minimum fokozatmentes hidraulikus

- Kormányzás: négykerék kormányzás

Fülke:

- Teljes értékű kabin

- Kétszemélyes vezetőfülke

- Műszerfal közúti közlekedéshez alkalmas kijelzéssel

- Jelölt kapcsoló berendezések a jármű kezeléséhez

- Légkondicionált

- Első és hátsó kamera színes kijelzővel

Szennyfelvétel:

- Szívó-seprő rendszerű

- Minimum három tányérkefe kefe átmérője min 700 mm

- Lombszívó: minimum 6 m

- Légszállítás kapacitása min 10 000 m3/h - értékelési szempont

Seprési adatok:

- Minimum három besöprő kefe, munkaszélesség min 3 100 mm

- Porgyűjtésre alkalmas

- víz permetező rendszer minimum 100 bar magasnyomású mosóval

Szennytartály:

- Mérete min 1,8 m 3 (nettó)

- Ürítési magasság min 1 300 mm - értékelési szempont

Egyéb:

- Karbantartás minimum 250 üzemóránként

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 49 950 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34144430 Utcaseprő járművek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 30.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 db szívó- seprőgépet kíván beszerezni, az alábbiaknak megfelelően:

Funkció: utak, kerékpárutak, telephelyek (műszaki és állattartó), és rendezvények utáni takarítási feladatok

Általános elvárások:

1. A seprőgépnek minden tartozékával együtt gyári sorozatgyártás keretei között előállított terméknek kell lennie, nem elfogadható egyedileg előállított célgép.

2. Csak és kizárólag új seprőgép, illetve tartozék ajánlható meg, Ajánlatkérő használt, felújított gépet, tartozékot nem fogad el.

3. A seprőgép kerekei közúti közlekedésre alkalmas kell, hogy legyen a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletnek megfelelően, mert a feladatok egy részét közúton kell végeznie.

4. Választható legyen munka és a munkaterületek közötti haladási sebesség.

5. A seprőgépet közúti közlekedésre- forgalomba helyezésre alkalmas dokumentumokkal (Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott Jármű Műszaki Adatlappal, Járműkísérő lappal, rendszámmal), használati és kezelési útmutatóval kell szállítani.

6. A megajánlott seprőgépet a műszaki paraméterei szerinti kategóriának megfelelő módon szükséges forgalomba helyezni.

7. Az átadás forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történjen.

8. Oktatás, kezelő személyzet betanítása (1 alkalom, 8 óra hosszban, maximum 10 fő részévételével): Ajánlattevő a szívó-seprőgép átadás-átvételével egy időben betanítja az Üzemeltető személyzetét a gépek biztonságos és hatékony működtetésére. Minden képzésben részt vevő személy oktatása magyar nyelven folyik. Amennyiben az oktató nem beszél folyékonyan magyarul, tolmácsot kell biztosítani. Magyar nyelvű összefoglaló anyagokat kell elkészíteni és kiosztani, melyek segítik az oktatást és a későbbi üzemeltetést.

Fő méretek:

- Jármű szélessége: minimum 1 500 mm

- Jármű hosszúsága: minimum 3 750 mm

- Jármű össz. súlya: maximum 5 900 kg

Kormányzás:

- Erőátvitel: hidraulikus, minimum két kerék meghajtás

- Kerekenkénti felfüggesztés: független hidraulikus

- Menet hajtás: minimum fokozatmentes hidraulikus

- Kormányzás: négykerék kormányzás

Fülke:

- Teljes értékű kabin

- Kétszemélyes vezetőfülke

- Műszerfal közúti közlekedéshez alkalmas kijelzéssel

- Jelölt kapcsoló berendezések a jármű kezeléséhez

- Légkondicionált

- Első és hátsó kamera színes kijelzővel

Szennyfelvétel:

- Szívó-seprő rendszerű

- Minimum három tányérkefe kefe átmérője min 700 mm

- Lombszívó: minimum 6 m

- Légszállítás kapacitása min 10 000 m3/h - értékelési szempont

Seprési adatok:

- Minimum három besöprő kefe, munkaszélesség min 3 100 mm

- Porgyűjtésre alkalmas

- víz permetező rendszer minimum 100 bar magasnyomású mosóval

Szennytartály:

- Mérete min 1,8 m 3 (nettó)

- Ürítési magasság min 1 300 mm - értékelési szempont

Egyéb:

- Karbantartás minimum 250 üzemóránként

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Légszállítás kapacitása (Legkedvezőtlenebb 10 000 m3/h, legkedvezőbb 14 000 m3/h) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Ürítési magasság (Legkedvezőtlenebb 1 300 mm, legkedvezőbb 1 800 mm ) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Rendelkezik gyári beépített aprítóval (Igen/Nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 176-456643
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kommunális szívó - seprőgép beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BR Facilities Kft.
Nemzeti azonosító szám: 24753173241
Postai cím: Attila Utca 64
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: info@brgroup.hu
Telefon: +36 302414277
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49 950 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/11/2021