Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Árubeszerzések - 599909-2021

24/11/2021    S228

Magyarország-Budapest: Oktatási szimulátorok

2021/S 228-599909

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 23497980243
Postai cím: Kondorfa Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Engi Csaba
E-mail: csaba.engi@bayzoltan.hu
Telefon: +36 14630500
Fax: +36 14630505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bayzoltan.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: kutatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vezetés szimulátor (DIL rendszer) beszerzése II.

Hivatkozási szám: EKR000537782021
II.1.2)Fő CPV-kód
34152000 Oktatási szimulátorok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen zalaegerszegi telephelyére kíván beszerezni 1 db ipari és tudományos kutatási színvonalú és pontosságú DIL rendszert. A rendszer feladata közúti gépjárművek (elsősorban személygépjárművek) viselkedésének és a vezetési környezet szimulációja (közút- és versenypálya, más járművek, közlekedési események, gyalogosok) a vezető (járművezető személy és a vezetést támogató rendszerek, önvezető rendszerek, modellezett járművezető személy) döntéseinek megfelelően, a gépjármű viselkedésének, a vezetési környezet és a vezető közötti folyamatos, valós időben zajló és kölcsönös adatkommunikációval-szimulációval.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 993 600 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34152000 Oktatási szimulátorok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Zalaegerszeg

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Driver in the Loop (DIL) rendszer (mennyiség: 1 db)

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen zalaegerszegi telephelyére kíván beszerezni 1 db ipari és tudományos kutatási színvonalú és pontosságú DIL rendszert. A rendszer feladata közúti gépjárművek (elsősorban személygépjárművek) viselkedésének és a vezetési környezet szimulációja (közút- és versenypálya, más járművek, közlekedési események, gyalogosok) a vezető (járművezető személy és a vezetést támogató rendszerek, önvezető rendszerek, modellezett járművezető személy) döntéseinek megfelelően, a gépjármű viselkedésének, a vezetési környezet és a vezető közötti folyamatos, valós időben zajló és kölcsönös adatkommunikációval-szimulációval.

1. A DIL rendszer legyen alkalmas közúti gépjárművek (személy- és haszongépjárművek) viselkedésének és a vezetési környezet (közút- és versenypálya, más járművek, közlekedési események, gyalogosok) szimulációjára a vezető (járművezető személy vagy modellezett járművezető) reakcióinak és döntéseinek megfelelően. A berendezésnek a gépjármű viselkedése, a vezetési környezet és a vezető között folyamatos, egymásra visszaható, adatkommunikációs és szimulációs folyamatot valós időben kell tudnia biztosítani.

2. A DIL rendszer egy komplett rendszer, amely a szükséges hardver-, audiovizuális- és szoftver alrendszerek egymással kompatibilis működőképes összesége.

3. A DIL rendszer rendelkezzen a következő általános hardver-funkciókkal.

3.1. A vizsgált jármű és a vezetési környezet megjelenítésére alkalmas audiovizuális felület.

3.2. A szimuláció bemenő adatainak, beállításainak megadására és futás közbeni felügyeletére, és eredményeinek kiértékelésére alkalmas számítógép és megjelenítő eszköz.

3.3. Valós idejű szimuláció futtatására alkalmas számítógép(ek) rack-szekrényekben, melyek feladata a kabin mozgatóberendezés vezérlése, fizikai jármű szimuláció, grafikus megjelenítés, operátor vezérlés, telemetria, tartalék számítási kapacitás).

3.4. Számítógépek, szerverek külső és belső kommunikációs kapcsolata és input/output perifériai.

3.5. Szünetmentes tápegység minden számítógép és szerver számára.

3.6. Adattárolásra és biztonsági mentésre alkalmas számítógép(ek).

3.7. Vezetői környezet (kabin) vezetői és utasoldali üléssel.

3.8. A szimuláció során a járművezető számára a jármű irányítására szolgáló eszközök (kormánymű, pedálok, kéziváltó).

3.9. A jármű szimulált viselkedésével összhangban visszajelzést adó kormánymű rendszer.

3.10. A jármű szimulált viselkedésével összhangban visszajelzést adó pedálrendszer.

3.11. A jármű szimulált viselkedésével összhangban visszajelzést adó biztonsági öv.

3.12. A jármű viselkedését a vezető számára fizikailag visszajelző, a járműdinamikai szimuláció által meghatározott térbeli (6 szabadságfokú) mozgását létrehozó berendezés, vesztibuláris mozgatásvezérléssel (vestibular cueing).

3.13. A vezető és az operátor közötti hang alapú kommunikációt biztosító eszközök. (fejhallgató, mikrofon).

3.14. Adatkommunikációs kapcsolat létesítésére alkalmas teszt-összeállításokkal és kapcsolt gép-ember rendszerekkel.

4. A DIL rendszer rendelkezzen a következő általános szoftver-funkciókkal. A 4.5, 4.6, 4.7, és 4.9 pontokhoz szükséges szoftver eszköztár biztosítása az Ajánlatkérő feladata, ezek nem részei a jelen közbeszerzésnek. A szállítandó rendszernek integrálhatónak kell lennie egy, a 4.5, 4.6, 4.7 és 4.9. pontoknak megfelelő (Pl. MSC VTD, PreScan, AISim, vagy ezekkel, a teljes rendszer elvárt működése szempontjából funkcionálisan egyenértékű) szoftver eszköztárral.

4.1. A vizsgált jármű és a vezetési környezet megjelenítésére alkalmas valósidejű audiovizuális szoftverkörnyezet, amely képes a kabin-mozgatóberendezés mozgásának kompenzációjára.

4.2. A szimuláció bemenő adatainak, beállításainak megadására és futás közbeni felügyeletére, és eredményeinek kiértékelésére alkalmas grafikus megjelenítő felülettel rendelkező szoftver.

4.3. A szimulációs folyamat elméleti hátterét szolgáltató fizikai-matematikai alapú valós időben futtatható modell.

4.4. Szoftveresen ellenőrzött mozgástartomány a kabin mozgatóberendezés számára, a vezető személy egészégének megóvása céljából.

4.5. Virtuális környezet és forgalom létrehozása, konfigurációja, megjelenítése és kiértékelése.

4.6. Úthálózat részletes modellezése összetett kereszteződésekkel és közúti jelzésekkel.

4.7. Forgalom és egyes forgalmi helyzetek szimulációjának képessége.

4.8. Valósidejű kapcsolt szimulációra alkalmas kapcsolt gép-ember rendszerekkel.

4.9. ADAS-AD rendszer szimuláció (vezetést támogató és önvezető rendszerek).

4.10. Dinamikus járművezetővezető modellek nyílt- (járművezető személy), és zárt ciklusú (irodai szimuláció vezető modellel) manőverezéshez, ill. összetett vezető modellek, valósághű pedál, kormány és váltókezeléssel.A kabin mozgatóberendezés tekintetében a min. 500kg-os tömeg mozgatási képesség alapkövetelmény. A mozgatóberendezéssel szemben a dokumentáció műszaki leírás fejezetében előírt műszaki paraméterek az alapkövetelmény, azaz az 500 kg-os mozgatható tömeg esetére érvényesek. (A szállítandó mozgatóberendezés teherbírása ennél nagyobb is lehet, a mozgatási jellemzők elvárt értékei 500 kg-os mozgatható tömeg esetére érvényesek.)

Nyertes ajánlattevő által elvégzendő kapcsolódó szolgáltatások: beüzemeléshez kapcsolódó projektmenedzsment, rendszerintegráció és tesztelés, oktatás, betanítás, 1 éves rendszertámogatás és szoftverkövetés.

Az önálló munkavégzésre alkalmas gép operátorok képzésének határideje az üzembe állítást követő hét utolsó munkanapja. Az operátorok képesek kell, hogy legyenek a gép kezelésére és az esetleges hardverhibák esetén a hibák azonosítására és speciális szerszámot/szaktudást nem igénylő alkatrészek cseréjére.

A DiL rendszer szoftverének alkalmazásához kapcsolódó képzés a fejlesztőmérnökök számára. Elvárás továbbá a mérnökök továbbképzése a szoftverfrissítésekhez kapcsolódóan az 1 éves támogatási és szoftverkövetési időszakban.

Ajánlatkérő három különböző szintű tesztelést vár el, amit a nyertesnek jóvá kall hagyni. A három különböző szint: alrendszerek tesztjei, rendszerintegrációs tesztek, komplex felhasználói elfogadási tesztek.

A komplex vizsgálati szcenáriókon alapuló tesztek tartalmazniuk kell ADAS funkciókat városi és autópálya környezetben, aminek során a sofőrre ható erőhatások mérhetők és összehasonlíthatók a szimulációban kapott értékekkel.

Telepítés és tesztelés - minimum 1, maximum 2 hét, legalább 5 és maximum 8 fő betanítása - minimum 1, maximum 2 hét, próbaüzem - minimum 1, maximum 2 hét. A fázisok egymást követik. Az éles üzem 1 hét kritikus hibamentes próbaüzem teljesítésével kezdhető meg. A próbaüzem alatt a beszállító támogatást nyújt a betanított operátoroknak és mérnököknek.

További részletes követelmények és előírások a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A műszaki leírás 6.1 (Elmozdulási képesség) 6.1.1. DX [m] paramétere szerinti megajánlás (minimum +-0.5, maximum +- 2.0) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3. A műszaki leírás 6.1 (Elmozdulási képesség) 6.1.2. DY [m] paramétere szerinti megajánlás (minimum +-1.0, maximum +- 2.0) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 4. A műszaki leírás 6.1 (Elmozdulási képesség) 6.1.6. DRZ [fok] paramétere szerinti megajánlás (minimum +-30, maximum +- 120) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 5. A műszaki leírás 6.2 (Mozgatási sebesség max.) 6.2.2. VY [m/s] paramétere szerinti megajánlás (minimum 2, maximum 5) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 6. A műszaki leírás 6.3. (Mozgatás gyorsulás max.) 6.3.2. AY [m/s2] paramétere szerinti megajánlás (min. 10, maximum 15) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 7. A műszaki leírás 6.5. (Mozgatóberendezés válaszfrekvencia min. [Hz]) szerinti megajánlás (min. 15, maximum 30) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 8. A műszaki leírás 6.6. (Mozgatóberendezés válaszidő max. [ms]) szerinti megajánlás (min. 30, maximum 15) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 9. A műszaki leírás 9.1. (Kabin csere időszükséglete kevesebb mint [perc]]) szerinti megajánlás (min. 120, maximum 30) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 10.1. Felfüggesztés részletes, dinamikus szimulációja a gumi és elasztomer futóműelemek modellezésével. (igen/nem) / Súlyszám: 0,8
Minőségi kritérium - Név: 10.2. Változó tapadás és útfelületi érdesség figyelembevétele a dinamikus szimulációban. (igen/nem) / Súlyszám: 0,8
Minőségi kritérium - Név: 10.3. Határhelyzeti kanyarodás dinamikus szimulációja, különös tekintettel a kezelési és stabilitási jellemzőkre. (igen/nem) / Súlyszám: 0,8
Minőségi kritérium - Név: 10.4. Menet közben változtatható aerodinamikai elemek dinamikus szimulációja. (igen/nem) / Súlyszám: 0,8
Minőségi kritérium - Név: 10.5. A dinamikus járműdinamikai szimuláció képes a jármű függőleges irányú rezgéseinek láírására legalább 30 Hz-ig. (igen/nem) / Súlyszám: 0,8
Minőségi kritérium - Név: 11.1 A járműdinamikai szimulációs modell valós időben, egyszerűsítés nélkül fut a következő „Software in the Loop” alkalmazásokban: vezérlés fejlesztés, külső modellek tesztelés, kapcsolt szimulációk. (igen/nem) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: 11.2 A járműdinamikai szimulációs modell valós időben, egyszerűsítés nélkül fut a következő „Hardware in the Loop” alkalmazásokban: motor tesztpadok, elektromos motor tesztpadok, hajtáslánc tesztpadok, teljes jármű tesztpadok. (igen/nem) / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-2.3.4.-15-2016-00001

II.2.14)További információk

A II.2.5) pont kiegészítéseként:

Az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

Az értékelés módszere:

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): Fordított arányosítás, a legalacsonyabb összeg a legkedvezőbb.

2. A műszaki leírás 6.1 (Elmozdulási képesség) 6.1.1. DX [m] paramétere szerinti megajánlás: Egyenes arányosítás, a legmagasabb vállalás a legkedvezőbb. +-0.5 m= 0 pont, +- 2.0 m vagy több = 10 pont. +-0.5 m-nél alacsonyabb megajánlás: érvénytelenség.

3. A műszaki leírás 6.1 (Elmozdulási képesség) 6.1.2. DY [m] paramétere szerinti megajánlás: Egyenes arányosítás, a legmagasabb vállalás a legkedvezőbb. +-1.0 m= 0 pont, +- 2.0 m vagy több = 10 pont. +-1.0 m-nél alacsonyabb megajánlás: érvénytelenség.

4. A műszaki leírás 6.1 (Elmozdulási képesség) 6.1.6. DRZ [fok] paramétere szerinti megajánlás: Egyenes arányosítás, a legmagasabb vállalás a legkedvezőbb. +-30 fok= 0 pont, +- 120 fok vagy több = 10 pont. +-30 fok-nál alacsonyabb megajánlás: érvénytelenség.

5. A műszaki leírás 6.2 (Mozgatási sebesség max.) 6.2.2. VY [m/s] paramétere szerinti megajánlás: Egyenes arányosítás, a legmagasabb vállalás a legkedvezőbb. 2 m/s= 0 pont, 5 m/s vagy több = 10 pont. 2 m/s-nál alacsonyabb megajánlás: érvénytelenség.

6. A műszaki leírás 6.3. (Mozgatás gyorsulás max.) 6.3.2. AY [m/s2] paramétere szerinti megajánlás: Egyenes arányosítás, a legmagasabb vállalás a legkedvezőbb. 10 m/s2= 0 pont, 15 m/s2vagy több = 10 pont. 10 m/s2-nél alacsonyabb megajánlás: érvénytelenség.

7. A műszaki leírás 6.5. (Mozgatóberendezés válaszfrekvencia min. [Hz]) szerinti megajánlás: Egyenes arányosítás, a legmagasabb vállalás a legkedvezőbb. 15 Hz = 0 pont, 30 Hz vagy több = 10 pont. 15 Hz-nél alacsonyabb megajánlás: érvénytelenség.

8. A műszaki leírás 6.6. (Mozgatóberendezés válaszidő max. [ms]) szerinti megajánlás: Fordított arányosítás, a legalacsonyabb vállalás a legkedvezőbb. 30 ms = 0 pont, 15 ms vagy kevesebb = 10 pont. 30 ms-nél magasabb megajánlás: érvénytelenség.

9. A műszaki leírás 9.1. (Kabin csere időszükséglete kevesebb mint [perc]) szerinti megajánlás: Fordított arányosítás, a legalacsonyabb vállalás a legkedvezőbb. 120 perc = 0 pont, 30 perc vagy kevesebb = 10 pont. 120 percnél magasabb megajánlás: érvénytelenség.

10. A műszaki leírás 11.2. (Járműdinamikai modell - fizikai-matematikai háttér]) szerinti megajánlás. Pontozás.

10.1. Felfüggesztés részletes, dinamikus szimulációja a gumi és elasztomer futóműelemek modellezésével. Igen: 10 pont, nem: 0 pont.

10.2. Változó tapadás és útfelületi érdesség figyelembevétele a dinamikus szimulációban. Igen: 10 pont, nem: 0 pont.

10.3. Határhelyzeti kanyarodás dinamikus szimulációja, különös tekintettel a kezelési és stabilitási jellemzőkre. Igen: 10 pont, nem: 0 pont.

10.4. Menet közben változtatható aerodinamikai elemek dinamikus szimulációja. Igen: 10 pont, nem: 0 pont.

10.5. A dinamikus járműdinamikai szimuláció képes a jármű függőleges irányú rezgéseinek láírására legalább 30 Hz-ig. Igen: 10 pont, nem: 0 pont.

11. A műszaki leírás 11.3. (Járműdinamikai modell - együttműködés teszt-összeállításokkal]) szerinti megajánlás. Pontozás.

11.1 A járműdinamikai szimulációs modell valós időben, egyszerűsítés nélkül fut a következő „Software in the Loop” alkalmazásokban: vezérlés fejlesztés, külső modellek tesztelés, kapcsolt szimulációk. Igen: 10 pont, nem: 0 pont.

11.2 A járműdinamikai szimulációs modell valós időben, egyszerűsítés nélkül fut a következő „Hardware in the Loop” alkalmazásokban: motor tesztpadok, elektromos motor tesztpadok, hajtáslánc tesztpadok, teljes jármű tesztpadok. Igen: 10 pont, nem: 0 pont.

Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 099-260654
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vezetés szimulátor (DIL rendszer) beszerzése II.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ansible Motion Limited
Nemzeti azonosító szám: 6944081
Postai cím: Chapman Way Hethel Engineering Centre UKH17 - Breckland and South Norfolk
Város: Norwich
NUTS-kód: UKH17 Breckland and South Norfolk
Postai irányítószám: NR148FB
Ország: Egyesült Királyság
E-mail: gavin.farmer@ansiblemotion.com
Telefon: +44 1603908070
Internetcím: http://www.ansiblemotion.com
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 993 600 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma vagy nemzeti azonosító száma

Ajánlattevő neve: VI-grade Gmbh

Székhelye: D64293 Darmstadt Im Tiefen See 45 n.a.

Adószáma: DE814543765

Ajánlattevő neve: Ansible Motion Limited

Székhelye: NR148FB Norwich Chapman Way Hethel Engineering Centre UKH17 - Breckland and South Norfolk

Nemzeti azonosítószám: 6944081

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/11/2021