Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Byggentreprenader - 599945-2022

TIRubrikSverige-Sollentuna: Målning och glassättning
NDMeddelandets publiceringsnummer599945-2022
PDPubliceringsdatum31/10/2022
OJEUT S210
TWUpphandlarens ortSOLLENTUNA
AUUpphandlarens officiella namnSollentuna kommun (212000-0134)
OLOriginalspråkSV
CYUpphandlarens landSE
AATyp av upphandlare1 - Ministerium eller annan central
HAEU-institution/EU-byrå-
DSDokument skickat27/10/2022
DTSista inlämningsdag26/11/2022
NCTyp av kontrakt1 - Byggentreprenader
PRTyp av förfarande1 - Öppet förfarande
TDMeddelandetyp3 - Meddelande om upphandling
RPFörordning5 - Europeiska unionen – inom ramen för avtalet om offentlig upphandling
TYTyp av anbud1 - Anbud på alla delar
ACTilldelningskriterier1 - Lägsta pris
PCGemensam terminologi för offentlig upphandling (CPV-kod)45440000 - Målning och glassättning
RCPlats för utförande (Nuts-kod)SE110
IAInternetadresshttp://www.sollentuna.se
DIRättslig grundUpphandlingsdirektivet 2014/24/EU