Lieferungen - 600980-2022

31/10/2022    S210

Belgien-Sint-Niklaas: Echo-, Ultraschall- und Dopplerbildgebungsausrüstung

2022/S 210-600980

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: VZW Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme
Postanschrift: Moerlandstraat 1
Ort: Sint-Niklaas
NUTS-Code: BE236 Arr. Sint-Niklaas
Postleitzahl: 9100
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): De heer Jan De Moor
E-Mail: jan.demoor@vitaz.be
Telefon: +32 37608633
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.vitaz.be
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/359/OF/2021
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Ziekenhuis
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Echografietoestellen Cardiologie

Referenznummer der Bekanntmachung: 2021/AKD/JDM/1004
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33112000 Echo-, Ultraschall- und Dopplerbildgebungsausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

zie II.2.4

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE236 Arr. Sint-Niklaas
Hauptort der Ausführung:

Campus Sint-Niklaas

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Echografietoestellen Cardiologie

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Functionele aspecten / Gewichtung: 35
Qualitätskriterium - Name: Service en onderhoud / Gewichtung: 15
Kostenkriterium - Name: Prijs / Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 30/12/2022
Ende: 31/03/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Vereiste opties (Niet gespecifieerd)

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een verklaring betreffende de totale omzet én de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht, zijnde echo cardiografie is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. De minimale gemiddelde jaarlijkse omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht, zijnde echo cardiografie, gerekend over de laatste drie beschikbare boekjaren, bedraagt EUR500.000.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste referenties van gelijkaardige opdrachten die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht bij ziekenhuizen met vermelding van het bedrag, de datum en de gegevens van de juridische entiteit (naam instelling, vennootschapsvorm, ondernemingsnummer, adres) waarvoor zij bestemd waren. Deze referenties dienen betrekking te hebben op leveringen die succesvol geïmplementeerd werden en die op het ogenblik van de openingsdatum nog steeds operationeel zijn.

Deze referenties worden gebruikt om de technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver te beoordelen in het kader van een project van deze aard en omvang.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. De inschrijver moet minimaal 5 referenties met een bewezen implementatie/installatie kunnen voorleggen, telkens met vermelding van:

• de naam van de referentie;

• de apparatuur en software die geleverd werden;

• het bedrag;

• de instantie voor wie deze referentie is gerealiseerd;

• de contactpersoon.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/11/2022
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/11/2022
Ortszeit: 09:30

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank van Eerste Aanleg
Postanschrift: Justitieplein 1
Ort: Dendermonde
Postleitzahl: 9620
Land: Belgien
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/10/2022