Építési beruházás - 601456-2019

18/12/2019    S244

Magyarország-Paks: Csővezeték általános építési munkái

2019/S 244-601456

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75506750
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.atomeromu.hu
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Víziközművek átalakítása (8803/16 hrsz.)

Hivatkozási szám: EKR000887322019
II.1.2)Fő CPV-kód
45231100 Csővezeték általános építési munkái
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A 8803/ 16 hrsz. ingatlanon található víziközművek átalakítása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 3 189 855 066.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111100 Bontási munka
45231110 Csőfektetéssel kapcsolatos építési munkák
45232130 Esővízcsatorna építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45247130 Vízvezeték építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, hrsz.:8803/17)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

I. A Vállalkozónak az alábbi feladatokat kell elvégeznie:

1) A kivitelezés végrehajtása az alábbi terjedelemben:

1.1 Szennyvíz hálózat átalakítása:

— 410 m (D100-300mm) acél anyagú-, 5 370 m (D200-300mm) beton anyagú, 113 m (D150-300mm) azbesztcement anyagú, 734 m (D100-30mm) műanyag cső bontása, földvisszatöltéssel, útburkolat helyreállítással,

— 285 db akna bontása, földvisszatöltéssel, útburkolat helyreállítással,

— 643 m (DN63-90mm) KPE anyagú nyomócső építése, fölmunkákkal, útburkolat helyreállítással,

— 263 m (DN300mm) KD-EXTRA anyagú ideiglenes gravitációs vezeték, 7 m (DN160mm) KG-PVC anyagú bekötő vezeték építése, fölmunkákkal, útburkolat helyreállítással,

— 3-3 db átemelő- és szerelvény akna építése, gépészettel,

— 4 db új átfolyós akna építése, 3 db meglévő akna átalakítása,

— 65 m (219x4,5mm) acél védőcső beépítése út- és vasút keresztezésnél.

1.2 Csapadékvíz hálózat átalakítása:

— 58 m (D150-300mm) acél anyagú-, 11 844 m (D200-1200mm) beton anyagú, 191 m (D100-300mm) azbesztcement anyagú, 410 m (D100-300mm) műanyag cső bontása, földvisszatöltéssel, útburkolat helyreállítással,

— 511 db akna bontása, földvisszatöltéssel, útburkolat helyreállítással,

— 1 173 m (DN200-400mm) KD-EXTRA anyagú gravitációs vezeték, 7 m (DN200mm) KG-PVC anyagú gravítációs vezeték építése, fölmunkákkal, útburkolat helyreállítással,

— 42 db új akna építése, 7 db meglévő akna átalakítása,

— 74 m (508x6,3mm) és 13 m (406x6,3mm) acél védőcső beépítése út- és vasút keresztezésnél.

1.3 Ivóvíz hálózat átalakítása:

— 7 300 m (D25-200mm) acél anyagú-, 4 719 m (D50-160mm) KPE és műanyag cső, 1 200 m (1”) KPE anyagú locsolóhálózat, 287 m acél védőcső bontása, földvisszatöltéssel, útburkolat helyreállítással,

— 76 db akna, 14 db kút, 80 db locsolócsap bontása szerelvényekkel együtt, földvisszatöltéssel, útburkolat helyreállítással,

— 253 m (DN110mm) KPE anyagú nyomócső építése, fölmunkákkal, útburkolat helyreállítással,

— 2 db új akna építése, 1 db meglévő akna átalakítása, szerelvényekkel,

— 59 m (219x4,5mm) acél védőcső beépítése út- és vasút keresztezésnél.

1.4 Tűzivíz hálózat átalakítása:

— 2 587 m (D150-500mm) acél anyagú csővezeték, 45 m (D300-600mm) acél védőcső bontása, földvisszatöltéssel, útburkolat helyreállítással,

— 14 db akna, 31 db tűzcsap bontása szerelvényekkel együtt, földvisszatöltéssel, útburkolat helyreállítással,

— 394 m (DN200-315mm) KPE anyagú nyomócső építése, fölmunkákkal, útburkolat helyreállítással,

— 5 db új akna építése, 2 db meglévő akna átalakítása, 2 db tűzcsap létesítése, szerelvényekkel,

— 61 m (406x6,3mm) acél védőcső beépítése út- és vasút keresztezésnél.

1.5 Talajvíz észlelő kutak megszüntetése:

— Tisztító szivattyúzást követően 25 db kút tömedékelése (40m3 beton), kútfejek, korlátok bontása,

— 8 db új kút létesítése 120 m fúrással, 241/228 mm átmérővel.

2) A kivitelezéshez szükséges rendszerelemek (csövek, idomok, alapanyagok és szerelvények) beszerzése is Ajánlattevő/Vállalkozó feladata.

3) Az üzembe helyezés, hivatalos próbák végzése a Megrendelő irányításával.

II. A Vállalkozónak a Megrendelővel egyeztetve el kell készíteni az alábbi dokumentumokat:

A szerződéskötést követően:

1) Minőségügyi tervet

2) A kivitelezési részletes organizációs tervét.

3) Tevékenységszintű ütemtervet.

4) Technológia szerelési-építési utasításokat.

5) Kivitelezési Műszaki és Minőségellenőrzési Utasítást (KMMEU) - szakágankénti bontásban - a TKO303_M12_V05 eljárásrend szerint.

6) Az állványok, segédszerkezetek, dúcolatok, daru telepítések terveit, emeléstechnológiákat.

A megvalósulást követően:

7) Megvalósulási ás átadási dokumentációt.

8) Minőségtanúsítási dokumentációt.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A vállalt jótállás hónapokban megadva (min 24 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatkérő nem alkalmazza jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 135-333724
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4000428252
Elnevezés:

Víziközművek átalakítása (8803/16 hrsz.)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_34143267
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 339 800 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 189 855 066.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Víziközmű kivitelezési részmunkái; talajvízszint ellenőrző kutak létesítése, tömedékelése; kivitelezési részmunkák; felvonulási létesítmények építése; dúcolás; földmunka, útépítés; Víziközművek bontási és építési munkái; Egyéb járulékos, kiegészítő munkák

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő:

Neve: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Címe: 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.

Adószáma: 12671003-2-07

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 §-a §. (3) bek szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/12/2019