Építési beruházás - 601459-2019

18/12/2019    S244

Magyarország-Paks: Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése

2019/S 244-601459

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75506750
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.atomeromu.hu
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Elektromos hálózatok átalakítása (8803/16 hrsz.)

Hivatkozási szám: EKR000887252019
II.1.2)Fő CPV-kód
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A 8803/16 hrsz. ingatlanon található elektromos hálózatok átalakítása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 1 230 499.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45231400 Erősáramú vezeték építése
45231600 Hírközlési vezetékek építési munkája
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, hrsz.:8803/17)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

I. A Vállalkozónak az alábbi feladatokat kell elvégeznie:

Erősáramú rendszerek bontása, villamos energiaellátó hálózat átalakítása:

— Közép/kisfeszültségű (ABB ORION M) transzformátor-állomás telepítése: 3 készlet

— 6 kV-os hálózati (ABB SafeRing CCV) kapcsoló berendezés: 4 készlet

— Meglévő elosztók átalakítása: 172-E1, 172-E2, 176-EC4, 176-VC4, 176-ECS

— Kisfeszültségű (ABB LV-1600-A-K/ABB) elosztók telepítése: 2 készlet

— Meglévő VHTR állomás 6kV-os leágazásban biztosító aljzat és betétek kiszerelése, primer sínezés módosítása: 1 db

— Új 0,4kV-os elosztószekrények: Út- és vasút világítási főelosztó (1db), Udvartéri elosztó (1db), Útvilágítási vezérlő- és csatlakozószekrény (2db)

— Meglévő 0,4kV-os elosztók átalakítása: 210/4 jelű elosztó átalakítása 307-E2 jelű elosztó bővítése, 77FD03 jelű elosztó bővítése

— Betáplálási kábelek cseréje: 302-E1, 302-E, 73FD03, 305-FE, 302-V, 302A-FE 307-BLA, 307-E1, 08FN01 jelű elosztóknál

— Elosztói kábelek cseréje: 0,4kV-os elosztón kábelek cseréje

— Kábelezés, nyomvonal kialakítások (árokásás) ~21 km

— Tűzgátak bontása, helyreállítása: 88 db

— Bontási munkák: 27 db 0,4kV-os elosztó, 5db 6kV-os transzformátor állomás, ~51 km kábelbontás (0,4 és 6kV)

Tűzjelző rendszerek bontása, megmaradó épületek hálózati csatlakozásának kiváltása:

— 50UY10 tűzjelző rendszer meglévő fali szekrények átalakítása: 3 db

— LON-BUSZ távkezelő rendszer meglévő fali szekrény átalakítása: 1 db

— KGYK épület TOPSYS rendszerhez csatlakoztatása: Optikai átkötés kiépítése a 0307 jelű KGYK épületben, 0012. ATÜ épületben és a 103-as épületben: 3 db

— Kábelezés 61 km hosszon, földmunkákkal

— Tűzgátak bontása, helyreállítása: 7 db

— Bontási munkák: tűzjelző rendező szekrény: 11 db, kábelbontás

— Üzembe helyezés

Távközlési és informatikai kábel- és alépítmény hálózat átalakítása, konfigurálása:

— Új alépítményi aknák telepítése: 7 db

— Új nyomvonal az aknák között 9 db,

— Meglévő aknák átalakítása: 34 db

— Optikai és telefon kábel fektetése: 2450 m

— KGYK optikai kapcsolat kiépítés: 3 db

— Kábelbontás: 26 200 m

Vagyonvédelmi és fizikai védelem átalakítások:

— Üzemi terület vagyonvédelmi rendszereinek átalakítása 2 épületben

— Vízzár áthelyezése beton lehorgonyzó elemek beépítésével 1 készlet

— Fizikai védelem:

Terepi hálózati szekrények átalakítása, bővítése: 4 db,

Road-Blocker és automata kapuvezérlő dobozok: 2 db,

2868 sz. őrkonténer: elosztószekrény, elosztó bővítése (0087 sz. F4 porta), udvartéri hegesztő csatlakozó elosztó bővítése,

Kültéri hőkamera helyi kötődobozok (5 db),

Technológiai elosztó átalakítások (1 db),

Kábelezés (erősáramú, irányítástechnika, toldás): 3030 m,

Villámvédelmi- és potenciál kiegyenlítési munkák,

Biztonságtechnikai és fedővédelmi rendszer: Üzemi terület kerítésvédelmi rendszereinek átalakítása (kamera rendszer, Konténer rendszerének kialakítása, Plusz eszközök a FBŐ-ben),

Kerítésvédelmi rendszer átalakítása (Bontási, áttelepítési feladatok, Új úttorlasz építése, Új őrkonténer telepítése, új lőállás kialakítása, Új kerítésszakasz építése (134,5m), új lámpák és fali dobozok rögzítése, Új kameratartó oszlopok, áthelyezett szekrények, PANTERA és RADON eszközök telepítése.

II. A Vállalkozónak a Megrendelővel egyeztetve el kell készíteni az alábbi dokumentumokat:

A szerződéskötést követően:

1) Minőségügyi terv

2) A kivitelezési részletes organizációs terv

3) Tevékenységszintű ütemterv

4) Kivitelezési Műszaki és Minőségellenőrzési Utasítást (KMMEU) - szakágankénti bontásban - a TKO303_M12_V04 eljárásrend szerint.

A megvalósulást követően:

5) Megvalósulási és átadási dokumentáció.

6) Minőségtanúsítási dokumentáció.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A vállalt jótállás hónapokban megadva (min 24 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatkérő nem alkalmazza jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 135-333728
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4000429257
Elnevezés:

Elektromos hálózatok átalakítása (8803/16 hrsz.)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
09/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Center Therm Üzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_12393327
Postai cím: Kurcsatov utca 24.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
E-mail: info@dctu.hu
Telefon: +36 75510530
Fax: +36 75510530
Internetcím: http://www.dctuzemi.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 334 600 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 230 499 999.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Gyengeáramú rendszerek kivitelezési munkái, KÖF hálózatok kivitelezési munkái, transzformátor állomás telepítése

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Ajánlattevő:

Neve: D.C. Therm Üzemi Szolgáltató Kft.

Címe: 7030 Paks, Kurcsatov u. 24.

Adószáma: 25070842-2-17

2. Ajánlattevő:

Neve: MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.

Címe: 1158 Budapest, Körvasútsor u. 105–106.

Adószáma: 10727201-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 §-a §. (3) bek szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/12/2019