Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Доставки - 601578-2020

TIЗаглавиеБългария-София: Пощенски пликове
NDНомер на публикацията на обявлението601578-2020
PDДата на публикуване14/12/2020
OJНомер на броя на ОВ S243
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаДирекция за национален строителен контрол (130008993)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен09/12/2020
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)22800000 - Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
30199230 - Пощенски пликове
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
IAИнтернет адрес (URL)https://www.dnsk.mrrb.government.bg/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС