Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 601791-2019

TINázovBelgicko-Brusel: H2020: Železničné bezpečnostné služby založené na európskom programe pre globálne navigačné satelitné systémy (EGNSS)
NDČíslo zverejnenia oznámenia601791-2019
PDDátum uverejnenia19/12/2019
OJČíslo vydania série S úradného vestníka245
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný12/12/2019
DTLehota na predloženie28/02/2020
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)38112100 - Globálne navigačné a polohovacie systémy (GPS alebo ekvivalent)
73000000 - Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
RCMiesto plnenia (NUTS)BE100
IAInternetová adresa (URL)http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm
DIPrávny základNariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046