Služby - 601791-2019

TINázovBelgicko-Brusel: H2020: Železničné bezpečnostné služby založené na európskom programe pre globálne navigačné satelitné systémy (EGNSS)
NDČíslo zverejnenia oznámenia601791-2019
PDDátum uverejnenia19/12/2019
OJČíslo vydania série S úradného vestníka245
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný12/12/2019
DTLehota na predloženie28/02/2020
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)38112100 - Globálne navigačné a polohovacie systémy (GPS alebo ekvivalent)
73000000 - Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
RCMiesto plnenia (NUTS)BE100
IAInternetová adresa (URL)http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm
DIPrávny základNariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046