Storitve - 601791-2019

19/12/2019    S245

Belgija-Bruselj: H2020: Storitve v zvezi z varnostjo železniškega prometa na osnovi evropskega globalnega satelitskega navigacijskega sistema

2019/S 245-601791

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs
Poštni naslov: Avenue d'Auderghem 45
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Unit 02: Financial Management of Space Programmes - BREY 08/201
E-naslov: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm
Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5680
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

H2020: Storitve v zvezi z varnostjo železniškega prometa na osnovi evropskega globalnega satelitskega navigacijskega sistema

Referenčna številka dokumenta: 762/PP/GRO/RCH/19/11304
II.1.2)Glavna koda CPV
73000000 Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Glavni cilj analize je oceniti izvedljivost varnostne storitve, ki temelji na evropskem globalnem satelitskem navigacijskem sistemu (EGNSS) in je namenjena uporabi v železniškem sektorju po letu 2022 ter bi omogočila racionalizacijo železniške infrastrukture za signalizacijo.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
38112100 Globalni sistem navigacije in pozicioniranja (GPS ali enakovredno)
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca ali kateri koli drug kraj, naveden v razpisnih specifikacijah.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glavni cilj analize je oceniti izvedljivost varnostne storitve, ki temelji na evropskem globalnem satelitskem navigacijskem sistemu (EGNSS) in je namenjena uporabi v železniškem sektorju po letu 2022 ter bi omogočila racionalizacijo železniške infrastrukture za signalizacijo. V okviru analize je treba oblikovati koncept storitve in ga utrditi v postopku ponovitev v sodelovanju z delovno skupino strokovnjakov. Analiza bo Evropski komisiji omogočila opredelitev tega, ali je treba zasnovati storitev EGNOS, ki je posebej namenjena zagotavljanju varnosti v železniškem prometu.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Ta ukrep se bo izvajal v okviru okvirnega programa EU za raziskave in razvoj Obzorje 2020 (H2020).

II.2.14)Dodatne informacije

Pod pogojem, da se dosežejo vsi pragovi, bo Evropska komisija v okviru razpoložljivega proračuna na podlagi meril za oddajo naročilo oddala 2 najvišje uvrščenima ponudnikoma. Vsak od obeh izbranih ponudnikov bo prejel največ 400 000 EUR.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2019/S 219-536641
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 28/02/2020
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 03/03/2020
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Evropska komisija, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrpreneurship and SME's, Financial Management of Space Programmes (unit 02), Avenue d'Auderghem, 45, 1049 Brussels, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte točko 3.2 povabila k oddaji ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3), saj so informacije na voljo v povabilu k oddaji ponudb.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče
Kraj: Luxembourg
Država: Luksemburg
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
12/12/2019