Servicii - 601797-2019

19/12/2019    S245

Italia-Ispra: Concesionarea serviciilor de catering (băuturi și gustări) cu distribuție automată către Centrul Comun de Cercetare (JRC), al Comisiei Europene din Ispra (VA), Italia

2019/S 245-601797

Anunţ de concesionare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/23/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană
Adresă: CSM 1 05/P001
Localitate: Ispra (Varèse)
Cod NUTS: IT ITALIA
Cod poștal: 21027
Țară: Italia
Persoană de contact: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5760
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Candidaturile sau, dacă este cazul, ofertele trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Comisia Europeană
Adresă: CSM 1 05/P001
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles — OIB.02.002 Marchés publics
Telefon: +32 22986989
E-mail: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Concesionarea serviciilor de catering (băuturi și gustări) cu distribuție automată către Centrul Comun de Cercetare (JRC), al Comisiei Europene din Ispra (VA), Italia

Număr de referinţă: OIB/IPR/2019/OP/0063
II.1.2)Cod CPV principal
42933300 Distribuitoare automate de produse
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Această concesiune de servicii vizează instalarea, operarea și întreținerea distribuitoarelor automate pentru băuturi calde și reci și de gustări dulci și sărate. Există în jur de 50 de spații în diferite clădiri ale Comisiei din Ispra.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Această concesiune este împărţită în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15894500 Produse pentru distribuitoare automate
42968000 Distribuitoare
42968100 Distribuitoare de băuturi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: IT ITALIA
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea II.1.4).

II.2.5)Criterii de atribuire
Concesiunea se atribuie pe baza criteriile enunţate în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata concesiunii
Durata în luni: 84
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Credite administrative ale UE

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Lista şi descrierea succintă a condiţiilor, indicarea informaţiilor şi documentelor solicitate:

Ofertantul trebuie să anexeze la oferta sa toate documentele și informațiile solicitate la punctul III.1) „Condiții de participare” din prezentul anunț și enumerate în anexa I „Listă de verificare a documentelor care trebuie completate și furnizate” la caietul de sarcini al licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen pentru depunerea candidaturilor sau pentru primirea ofertelor
Data: 17/02/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1) caietul de sarcini și documentele suplimentare (inclusiv întrebări și răspunsuri) vor fi disponibile la următoarea adresă de internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5760

2) site-ul va fi actualizat în mod regulat, iar ofertanților le revine responsabilitatea de a verifica eventualele actualizări și modificări efectuate pe parcursul perioadei de depunere a candidaturilor;

3) vizita opțională pe teren și deschiderea ofertelor: a se vedea scrisoarea de invitație la licitație;

4) indicarea cantităților: băuturi calde: 550 000/an; băuturi reci: 250 000/an; gustări dulci și sărate: 150 000/an.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere adresată Ombudsmanului European nu suspendă această perioadă și nu deschide o nouă perioadă pentru utilizarea căilor de atac.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/12/2019