Tjänster - 601797-2019

19/12/2019    S245

Italien-Ispra: Koncession för cateringtjänster (drycker och snacks) med varuautomater i Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) i Ispra (VA), Italien

2019/S 245-601797

Koncessionsmeddelande

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/23/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: CSM 1 05/P001
Ort: Ispra (Varèse)
Nuts-kod: IT ITALIA
Postnummer: 21027
Land: Italien
Kontaktperson: OIB.02.002 Marchés publics
E-post: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5760
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Ansökningar eller, där det är tillämpligt, anbud ska skickas till följande adress:
Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: CSM 1 05/P001
Ort: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles — OIB.02.002 Marchés publics
Telefon: +32 22986989
E-post: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Koncession för cateringtjänster (drycker och snacks) med varuautomater i Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) i Ispra (VA), Italien

Referensnummer: OIB/IPR/2019/OP/0063
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
42933300 Automater för försäljning av varor
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna tjänstekoncession innefattar installation, drift och underhåll av varuautomater för varma och kalla drycker samt söta och salta snacks. Det finns omkring 50 utrymmen i kommissionens olika byggnader i Ispra.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Koncessionen är uppdelad i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15894500 Matvaror för automat
42968000 Automater
42968100 Dryckesautomater
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: IT ITALIA
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se II.1.4).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Koncessionen tilldelats utifrån de kriterier som anges i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Koncessionens varaktighet
Antal månader: 84
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

EU:s administrativa anslag

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Förteckning över och kort beskrivning av villkor, angivande av den information och dokumentation som krävs:

Anbudsgivaren ska i sitt anbud bifoga alla de handlingar och all den information som erfordras enligt punkt III.1) ”Villkor för deltagande” i detta meddelande och som anges i bilaga I, ”Checklista över handlingar som ska fyllas i och tillhandahållas”, till förfrågningsunderlaget.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Tidsfrist för inlämning av ansökningar eller mottagande av anbud
Datum: 17/02/2020
Lokal tid: 15:00
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

1) Förfrågningsunderlag och kompletterande dokument (inbegripet frågor och svar) kommer att finnas tillgängliga på följande webbadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5760.

2) Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

3) Frivilligt platsbesök och öppning av anbud: se anbudsinfordran.

4) Angivelse av mängd: varma drycker: 550 000/år; kalla drycker: 250 000/år; söta och salta snacks: 150 000/an.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder inte till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/12/2019