Služby - 601931-2021

Submission deadline has been amended by:  56331-2022
26/11/2021    S230

Německo-Kolín: Opakovací výcvik k letovým zkouškám

2021/S 230-601931

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA)
Poštovní adresa: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Obec: Cologne
Kód NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
PSČ: 50668
Země: Německo
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Adresa profilu zadavatele: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9735
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9735
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Letecká bezpečnost, životní prostředí

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Opakovací výcvik k letovým zkouškám

Spisové číslo: EASA.2021.HVP.10
II.1.2)Hlavní kód CPV
80531200 Technický výcvik
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Činnosti pro opakovací výcvik k letovým zkouškám pro personál letových zkoušek EASA v oblasti letadel s pevnými křídly (FW) a točivými křídly (RW).

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
80511000 Školení zaměstnanců
80550000 Bezpečnostní školení
80650000 Školení a simulace v oblasti letadel, raket a kosmických lodí
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: DEA2 Köln
II.2.4)Popis zakázky:

Toto řízení bylo zahájeno s cílem určit vhodného poskytovatele (zkušební pilot / škola leteckého inženýrství) pro činnosti opakovacího výcviku k letovým zkouškám pro personál letových zkoušek EASA v oblastech letadel s pevnými křídly (FW) a točivými křídly (RW).

Piloti letových zkoušek (FTP) jsou držiteli průkazu způsobilosti k pilotování letadel s pevnými nebo točivými křídly (FCL ATPL) nebo průkazu způsobilosti obchodního pilota (FCL CPL) v souladu s částí FCL s platnou přístrojovou kvalifikací (IR) a alespoň s jednou typovou kvalifikací související s certifikační činností agentury. Kromě toho jsou držiteli kvalifikace pro letové zkoušky kategorie 1 (CAT1 FTR) a pravidelně vykonávají činnosti certifikačních letových zkoušek u všech hlavních evropských výrobců letadel.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Technická kvalita / Váha: 60
Cena - Váha: 40
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 31/01/2022
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 4 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 01/02/2022
Místní čas: 10:00
Místo:

Video konference.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/11/2021