Služby - 601937-2021

26/11/2021    S230

Malta-Valletta: Zabezpečenie vývoja, špecializovaných služieb, technologických riešení, podporných služieb v oblasti IT softvéru – DSTS 2

2021/S 230-601937

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 211-549092)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
Poštová adresa: Winemakers Wharf, Grand Harbour
Mesto/obec: Valletta
Kód NUTS: MT0 Malta
PSČ: MRS 1917
Štát: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://easo.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečenie vývoja, špecializovaných služieb, technologických riešení, podporných služieb v oblasti IT softvéru – DSTS 2

Referenčné číslo: EASO/2021/907
II.1.2)Hlavný kód CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Obstaranie poradenských služieb/služieb realizácie v súvislosti so softvérom, systémami a vývojom projektov.

• Časť 1: IT projekty a aplikácie: realizácia nových aplikácií, významné vylepšenia a nové verzie pre existujúce aplikácie a činnosti údržby životného cyklu aplikácií;

• Časť 2: IT infraštruktúra, operácie a bezpečnosť: v oblasti IT infraštruktúry a operácií poskytnutie, okrem iného, pamäťových systémov, záložných systémov, virtualizačných systémov, sieťových a komunikačných systémov a systémov prevádzky a podpory misie. Okrem toho v oblastiach IT bezpečnosti ďalšia ochrana IT infraštruktúry a každodenných operácií.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/11/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 211-549092

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Časť č.: 1 and 2
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 10/12/2021
Miestny čas: 16:00
má byť:
Dátum: 17/12/2021
Miestny čas: 16:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Časť č.: 1 and 2
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 13/12/2021
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 20/12/2021
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: