Služby - 601957-2021

26/11/2021    S230

Itálie-Ispra: Provozní podpora pro činnosti v podobě monitorování stavu zemědělských plodin a předpovídání výnosů (MARSOP)

2021/S 230-601957

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 216-567409)

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Společné výzkumné středisko (JRC), JRC.D – Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 – Food Security
Poštovní adresa: Via Enrico Fermi 2749
Obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: 21027
Země: Itálie
E-mail: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Provozní podpora pro činnosti v podobě monitorování stavu zemědělských plodin a předpovídání výnosů (MARSOP)

Spisové číslo: JRC/IPR/2021/OP/1920
II.1.2)Hlavní kód CPV
77100000 Zemědělské služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Provádění článku 22 horizontálního nařízení společné zemědělské politiky REG (2013) 1306 o monitorování zemědělských zdrojů (MARS), JRC.D.5 poskytuje Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (GŘ AGRI) včasné, nezávislé a vysoce kvalitní informace o stavu a vývoji plodin, včetně kvantitativních prognóz zemědělských výnosů a produkce v EU a sousedních zemích. Tyto informace používá GŘ AGRI k zajištění bezpečnosti potravin a k rozhodování na zemědělských trzích.

Provozní služby udržují provoz a další rozvoj systému pro předpovídání výnosů zemědělských plodin MARS (MCYFS) v rámci činností monitorování plodin ve Společném výzkumném středisku (JRC).

Pro toto výběrové řízení jsou provozní služby pro systém pro předpovídání výnosů zemědělských plodin MARS (MCYFS) organizovány ve třech různých položkách.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/11/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 216-567409

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 21/12/2021
Místní čas: 16:00
Má být:
Datum: 12/01/2022
Místní čas: 16:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 22/12/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 13/01/2022
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: