Palvelut - 601957-2021

26/11/2021    S230

Italia-Ispra: Operatiivinen tuki satojen seuranta- ja ennustetoimia varten (AMRSOP)

2021/S 230-601957

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2021/S 216-567409)

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Yhteinen tutkimuskeskus (JRC), JRC.D - Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 - Food Security
Postiosoite: Via Enrico Fermi 2749
Postitoimipaikka: Ispra (VA)
NUTS-koodi: ITC41 Varese
Postinumero: 21027
Maa: Italia
Sähköpostiosoite: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/jrc/

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Operatiivinen tuki satojen seuranta- ja ennustetoimia varten (AMRSOP)

Viitenumero: JRC/IPR/2021/OP/1920
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
77100000 Maatalousalan palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevan asetuksen (EU) N:o 1306/2013 maatalousresurssien seurantaa koskevan 22 artiklan mukaisesti yhteisen tutkimuskeskuksen JRC.D.5-yksikkö antaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen PO:lle oikea-aikaista, riippumatonta ja laadukasta tietoa satojen tilasta ja kehityksestä sekä määrällisiä ennusteita sadoista ja tuotannosta EU:ssa ja naapurimaissa. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen PO käyttää kyseisiä tietoja elintarviketurvan varmistamiseen ja maatalousmarkkinoita koskevien päätösten tekemiseen.

Operatiivisilla palveluilla tuetaan MARS-satoennustejärjestelmän toiminnan ylläpitämistä ja kehittämistä edelleen. Järjestelmä on JRC:n sadonseurantatoimien ydin.

MARS-satoennustejärjestelmää varten tarkoitetut operatiiviset palvelut järjestetään nykyisessä hankinnassa kolmessa eri erässä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23/11/2021
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 216-567409

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: IV.2.2)
Muutettava kohta: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 21/12/2021
Paikallinen aika: 16:00
Oikaisu:
Päivämäärä: 12/01/2022
Paikallinen aika: 16:00
Osan numero: IV.2.7)
Muutettava kohta: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 22/12/2021
Paikallinen aika: 10:00
Oikaisu:
Päivämäärä: 13/01/2022
Paikallinen aika: 10:00
VII.2)Muut täydentävät tiedot: