Varer - 602309-2019

19/12/2019    S245

Danmark-Sorø: Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne

2019/S 245-602309

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Tommy Steen Møller
E-mail: TOSM@regionsjaelland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: COWI A/S
Postadresse: Parallelvej 2
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Agnete Brøsted
E-mail: agbr@cowi.com
Telefon: +45 28916041
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.cowi.com
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Universitetshospital Køge - TE02B-MASK - Maskiner til sterilcentral og udstyr til automatiseret højlager

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33191000 Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med Region Sjællands udvidelse af Sjællands universitetshospital i Køge (SUH), forberedes udbuddet af maskin- og udstyrsleverancen til ny sterilcentral og automatiseret højlager TE02B-MASK.

Bygningen til sterilcentral og automatiseret højlager udbydes parallelt, men i andet udbud (TE02B-BYG).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42959000 Opvaskemaskiner til industriel brug
33191110 Autoklaver
42900000 Diverse maskiner til generelle og specielle formål
45213200 Arbejder i forbindelse med lager- og industribygninger
42965100 Lagerstyringssystem
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Lykkebækvej 1, Køge

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet forventes udbudt som udbud med forhandling, med tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet".

Opgaven indeholder leverance af maskiner til sterilcentral og udstyr til automatiseret højlager til en ny bygning ved Universitetshospital Køge, og der skal derfor forventes et tæt samarbejde og samprojektering med både bygherre og hospitalets organisation samt med totalentreprenøren der skal opføre bygningen TE02B-BYG.

Der kan forventes at der i forbindelse med tilbuddet skal afleveres et logistikkoncept der lever op til funktionskravene i udbuddet, og at opfyldelsen af kravene skal berigtiges i forbindelse med den videre projektering. Det forventes at den kommende leverandør viser indsigt i og erfaring med at skabe et sammenhængende logistikflow mellem sterilcentral og automatiseret højlager.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
07/01/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Det kan forventes at der vil blive lagt vægt på potentielle tilbudsgiveres erfaring fra logistikplanlægning.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/12/2019