Byggentreprenader - 602324-2021

26/11/2021    S230

Frankrike-Talence: Ombyggnadstjänster

2021/S 230-602324

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: université de Bordeaux
Ort: Talence
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Land: Frankrike
E-post: esmahane.hamalit@u-bordeaux.fr
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.u-bordeaux.fr
Upphandlarprofil: http://www.marches-publics.gouv.fr
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

accord-Cadre pour les travaux de réhabilitation, restructuration et entretien courant des bâtiments et sites de l'université de Bordeaux

Referensnummer: 2021-097
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45454000 Ombyggnadstjänster - IA27
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

travaux de réhabilitation, restructuration et entretien courant des bâtiments et sites de l'université de Bordeaux

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 180 000 000.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

toitures terrasses étanchéité

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45261420 Vattentätning
45261920 Takunderhåll
45261910 Takreparation
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI1 Aquitaine
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

travaux de Toitures terrasses étanchéité

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

toitures traditionnelles

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45261211 Läggning av taktegel
45261900 Reparation och underhåll av tak
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI1 Aquitaine
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

travaux Toitures traditionnelles

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

menuiseries intérieures et extérieures bois, et miroiterie

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45421000 Snickeriarbeten
45421150 Montering av snickerier, ej i metall
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI1 Aquitaine
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

travaux de Menuiseries intérieures et extérieures bois, et miroiterie

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

menuiseries intérieures et extérieures aluminium, et miroiterie

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45421000 Snickeriarbeten
45421140 Inmontering och installation av byggnadsdelar av metall utom dörrar och fönster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI1 Aquitaine
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

travaux de Menuiseries intérieures et extérieures aluminium, et miroiterie

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

serrurerie / ferronnerie

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
44316500 Smide
45421147 Montering av galler
45421148 Montering av grindar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI1 Aquitaine
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

travaux de Serrurerie et ferronnerie

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

stores et occultations

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45421143 Monteringar av persienner
45421145 Montering av rullgaller och jalusier
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI1 Aquitaine
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

travaux de pose de Stores et occultations

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

nettoyage et reprise des façades classiques et Isolation par l'extérieur (Ite)

Del nr: 7
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45443000 Fasadarbeten
45320000 Isoleringsarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI1 Aquitaine
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

travaux de Nettoyage et reprise des façades classiques et Isolation par l'extérieur (Ite)

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

nettoyage et reprise des façades pierres

Del nr: 8
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45443000 Fasadarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI1 Aquitaine
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

travaux de Nettoyage et reprise des façades pierres

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

fourniture et pose de panneaux photovoltaïques

Del nr: 9
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45261215 Läggning av solcellsplattor
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI1 Aquitaine
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

fourniture et pose de panneaux photovoltaïques

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

voirie et réseaux divers

Del nr: 10
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45112500 Schaktning
45233140 Vägarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI1 Aquitaine
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

travaux de Voirie et réseaux divers

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 086-221338
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

toiture terrasse etancheite

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: soprema
Ort: Eysines
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Postnummer: 33320
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: sud atlantique etancheite
Ort: Tarnos
Nuts-kod: FRI13 Landes
Postnummer: 40220
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: cds
Ort: Carbonne
Nuts-kod: FRJ23 Haute-Garonne
Postnummer: 31390
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

toiture traditionnelles

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24/09/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: smart attila bordeaux ouest
Ort: Merignac
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Postnummer: 33700
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: attila bordeaux ab sud
Ort: Villenave D'Ornon
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Postnummer: 33140
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: smart-bassin attila arcachon
Ort: Mios
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Postnummer: 33380
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: attila bordeaux est - abe sarl
Ort: Floirac
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Postnummer: 33270
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

menuiseries intérieures et extérieures bois, et miroiterie

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/09/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: richard
Ort: Artigues Pres Bx
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Postnummer: 33700
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: atelier and co
Ort: Pessac
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Postnummer: 33600
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 4
Benämning på upphandlingen:

menuiseries intérieures et extérieures aluminium, et miroiterie

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: richard
Ort: Artigues Pres Bx
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Postnummer: 33700
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 5
Benämning på upphandlingen:

serrurerie/ Ferronerie

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/09/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: tonel
Ort: Pessac
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Postnummer: 33600
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 6
Benämning på upphandlingen:

stores et Occultations

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/09/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: servisun
Ort: Bordeaux
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Postnummer: 33300
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: le cloirec philippe
Ort: Villenave D'Ornon
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Postnummer: 33140
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 7
Benämning på upphandlingen:

nettoyage et reprise des façades classiques et Isolation par l'extérieur (Ite)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: david & DAVITEC
Ort: Bordeaux
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Postnummer: 33072
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: sorefab
Ort: Lormont
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Postnummer: 33306
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 8
Benämning på upphandlingen:

nettoyage et reprise des façades pierres

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/09/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: laroche restauration
Ort: Leognan
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Postnummer: 33850
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 10
Benämning på upphandlingen:

voierie Réseau Divers

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: ltp
Ort: Montussan
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Postnummer: 33450
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: spie batignolles malet
Ort: Toulouse
Nuts-kod: FRJ23 Haute-Garonne
Postnummer: 31081
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: dubreuilh
Ort: Bruges
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Postnummer: 33520
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: fayat tp
Ort: Libourne
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Postnummer: 33502
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 9
Benämning på upphandlingen:

fourniture et pose de panneaux photovoltaïques

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: tribunal Administratif de Bordeaux
Postadress: 9 rue Tastet - cS 21490
Ort: Bordeaux
Postnummer: 33063
Land: Frankrike
E-post: bordeaux@juradm.fr
Telefon: +33 556938000
Fax: +33 556243903
Internetadress: http://www.bordeaux.tribunaladministratif.fr
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: ccira de Bordeaux
Postadress: 118 cours du Maréchal Juin-Tsa 10001
Ort: Bordeaux
Postnummer: 33075
Land: Frankrike
E-post: na.polec@direccte.gouv.fr
Telefon: +33 556692745
Internetadress: http://www.economie.gouv.fr
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: tribunal Administratif de Bordeaux
Postadress: 9 rue Tastet - cS 21490
Ort: Bordeaux
Postnummer: 33063
Land: Frankrike
E-post: bordeaux@juradm.fr
Telefon: +33 556938000
Fax: +33 556243903
Internetadress: http://www.bordeaux.tribunaladministratif.fr
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/11/2021