Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 602549-2021

26/11/2021    S230

Netherlands-'s-Hertogenbosch: Works for complete or part construction and civil engineering work

2021/S 230-602549

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 179-465043)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Provincie Noord-Brabant
National registration number: 422043498
Postal address: Brabantlaan 1
Town: 's-Hertogenbosch
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5216TV
Country: Netherlands
Contact person: Frank Roebroek
E-mail: aanbestedingen@brabant.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
Address of the buyer profile: https://www.brabant.nl/organisatie/werkwijze-regels-en-kaders/inkoop-en-aanbestedingen.aspx

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Groot Onderhoud N279.34, traject Meijel-Asten

Reference number: C2282897
II.1.2)Main CPV code
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

De Provincie Noord-Brabant is voornemens een opdracht te verstrekken voor onderhoudswerkzaamheden aan de N279 tussen Meijel en Asten.

De N279 is de provinciale weg tussen Horn (Limburg) en ‘s-Hertogenbosch. De N279 tussen Meijel – Asten (km 18.400 – 28.500) is op diverse assets aan (groot) onderhoud toe. Het beoogde doel is het veilig maken en beschikbaar houden van de N279 tussen Meijel en Asten. Met deze opdracht worden de volgende subdoelstellingen beoogd:

• Het technisch optimaal laten functioneren van de weg gedurende een periode van tenminste 10 jaar.

• Voorkomen van snel oplopende herstelkosten door gevolgschades, zodat de weg vlot en veilig gebruikt kan worden.

• Betere inpassing van de weg in de omgeving (natuurgebied) door het verminderen van geluidshinder en ontsnippering van natuur.

• Binnen de ruimte van het wegprofiel (eigendommen provincie) en bestemming verkeer optimaliseren in het kader van Duurzaam Veilig.

• Het oplossen van (kleine) verkeerskundige problemen, o.a. d

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/11/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 179-465043

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Instead of:
Date: 26/11/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 03/12/2021
Local time: 12:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Instead of:

Datum: 26-11-2021

Plaatselijke tijd: 12:00

Read:

Datum: 03-12-2021

Plaatselijke tijd: 12:00

VII.2)Other additional information:

Ivm beantwoording en publicatie van 2 nieuwe ontvangen schriftelijke, met voor de op te stellen aanbieding relevante vragen, in de vorm van een 4e NVI, wordt de uiterlijke inleverdatum voor de inschrijving verschoven naar 3 december 12.00 uur.