Tjänster - 602621-2022

31/10/2022    S210

Sverige-Stockholm: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

2022/S 210-602621

Förhandsmeddelande

Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Fastighetskontoret
Nationellt registreringsnummer: 212000-0142
Postadress: Fastighetskontoret, Stockholms stad Box 8312
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 104 20
Land: Sverige
Kontaktperson: Kristina Soltani
E-post: kristina.soltani@extern.stockholm.se
Telefon: +46 704198206
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.stockholm.se/fastighetskontoret
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=52428
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för mättjänster, upprättande av 3D-modeller samt utförande av CAD- och BIM-tjänster

Referensnummer: FSK 2022/292
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Förhandsannons för kommande Ramavtalsupphandling

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 20 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48321000 Programvara för datorstödd konstruktion (CAD)
48321100 System för datorstödd konstruktion (CAD)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
72222300 IT-tjänster
72227000 Konsulttjänster för dataanalys
72240000 Systemanalys och programmering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholm

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar att på ramavtal för beställarens räkning utföra uppdrag av mättjänster, upprätta 3D-modeller samt utföra CAD- och BIM-tjänster.

II.2.5)Tilldelningskriterier
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 20 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 07/12/2022
Slut: 06/12/2024
II.2.10)Information om alternativa anbud
II.2.11)Information om optioner
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
26/10/2022

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.5)Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet:

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Ort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 856168000
Fax: +468 56168001
Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/10/2022