Dostawy - 602646-2019

 • 485584-2019: Polska-Kraków: Meble
  Data publikacji:16/10/2019Termin:18-11-2019
  Dokument:Ogłoszenie o zamówieniu
  Nazwa instytucji:Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
  • 602646-2019: Polska-Kraków: Meble
   Data publikacji:19/12/2019
   Dokument:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
   Nazwa instytucji:Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie