Supplies - 602824-2021

26/11/2021    S230

România-Târgu Ocna: Dezinfectanţi

2021/S 230-602824

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: PENITENCIARUL SPITAL TARGU OCNA
Număr naţional de înregistrare: 10167490
Adresă: Strada: Crizantemelor, nr. 9
Localitate: Targu Ocna
Cod NUTS: RO211 Bacău
Cod poștal: 605600
Țară: România
Persoană de contact: Compartiment Achizitii
E-mail: achizitii.sptgocna@anp.gov.ro
Telefon: +40 0234344129
Fax: +40 0234344126
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://anp.gov.ro/penitenciarul-spital-targu-ocna/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100132102
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Licitatie deschisa de furnizare materiale sanitare si dezinfectanti

Număr de referinţă: U238799/23.09.2021
II.1.2)Cod CPV principal
24455000 Dezinfectanţi
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul prezentei proceduri de achiziție îl constituie furnizarea de materiale sanitare și dezinfectanți în vederea asigurării asistenței medicale, cât și prevenirea infestării și transmiterii virusului care face obiectul unei pandemii la nivel global, Coronavirus.

Necesarul de materiale sanitare și dezinfectanți a fost stabilit pe baza solicitărilor înaintate de către compartimentele medicale ale unităților arondate, cumulat cu cele ale compartimentului medical din cadrul Penitenciarului Spital Tg. Ocna.

Decretarea stării de urgență și de alertă de către Președintele României a contribuit la creșterea semnificativă a consumului de echipamente de protecție și dezinfectanți, drept pentru care autoritatea contractantă a identificat un număr de 30de loturi

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 155 710.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru un singur lot
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 30
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Vata hidrofila pentru uz medicinal

Lot nr.: 21
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141115 Vată medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1100 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Caietul de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Canule nazale

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141220 Canule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

100 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dezinfectant maini cu actiune bactericida si virucida

Lot nr.: 23
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24455000 Dezinfectanţi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Penitenciarul Spital Tg Ocna

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Max 1385 litri A.C /

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 69 250.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caietului de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Masca chirurgicala 3 pliuri cu elastic

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante din Tg Ocna, strCrizantemelor, nr 9, jud. Bacau

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

max AC 320000 buc /

min CS 5000 buc - max CS 80000 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 128 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

CAIETUL DE SARCINI

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Măşti oxigen adulti

Lot nr.: 18
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante din Tg Ocna, str. Crizantemelor, nr. 9, jud. Bacau

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

100 BUC

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Caietul de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ochelari protectie tip Google

Lot nr.: 19
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante din Tg Ocna, str. Crizantemelor, nr 9, jud. Bacau

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

min AC 900 per - max 2400 per -

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Caietul de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

BONETA /CAPELINE UNICA FOLOSINTA PT. PROTECTIE CAP, CU ELASTIC

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante din Tg Ocna , str. Crizantemelor, nr. 9, jud. Bacau

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

max. 30000 buc. -

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Caietul de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Combinizon protectie impermeabil tip 3B

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante din Tg Ocna, str. Crizantemelor ,nr 9, jud. Bacau

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

max AC 4500 buc.

max CS 1125 BUC

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 247 700.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Caietul de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Halat de unica folosinta impermeabile

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante din Tg Ocna, str Crizantemelor, nr 9, jud. Bacau

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

max AC 10000 buc -

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 100 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Caietul de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

BOTOSI Acoperitori Incaltaminte Pantofi Tip CIZMA INALTI IMPERMEABILI din polipropilena + polietilena

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante , str. Crizantemelor, nr 9, Tg Ocna, jud. Bacau

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

max. AC 2400 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Caietul de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Manusi examinare nitril nepudrate

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante din Tg Ocna, str. Crizantemelor, nr. 9, jud Bacau

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

min AC 220000 buc - max AC 500000 buc

min CS 55000 buc - max CS 125000 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 225 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Caietul de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Botosei acoperitori HDPE pt dispenser

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante din Tg Ocna , str. Crizantemelor, nr. 9, jud. Bacau

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

max AC 20000 buc. -

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Caietul de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Alcool sanitar 0,5l Substanta activa: etanol, Concentratia alcoolica: 70% din volum

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24322500 Alcool
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante din str. Crizantemelor, nr. 9, Tg Ocna, jud. Bacau

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

max. AC 1100 flc -

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 050.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

CAIETUL DE SARCINI

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dezinfectant aeromicroflora

Lot nr.: 28
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24455000 Dezinfectanţi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Penitenciarul Spital Tg Ocna

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Max 1250 litri A.C /

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 162 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caietului de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Manusi latex nepudrate

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18424000 Mănuşi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante din Tg Ocna, str. Crizantemelor, nr.9, jud Bacau

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

min AC 12000 buc - max AC 120000 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 54 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Caietul de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Masca protectie respiratorie FFP3

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante din Tg Ocna, str Crizantemelor, nr 9 jud Bacau

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

max AC 9000 buc

MAX CS 2250 BUC

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 225 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Caietul de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dezinfectant nivel inalt de suprafete, gata de utilizare

Lot nr.: 26
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24455000 Dezinfectanţi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Penitenciarul Spital Tg Ocna

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Max 1040 L /A.C

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 52 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caietului de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tablete efervescente cu eliberare de clor-

Lot nr.: 29
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24455000 Dezinfectanţi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Penitenciarul Spital Tg Ocna

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Max 671400 buc/ A.C

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 100 710.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caietului de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dezinfectant de nivel inalt

Lot nr.: 30
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24455000 Dezinfectanţi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Penitenciarul Spital Tg Ocna

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Max 129 litri A.C

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 12 900.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caietului de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Manusi examinare vinil nepudrate

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18424000 Mănuşi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante din Tg Ocna, str. Crizantemelor, nr 9, jud. Bacau

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

minAC 13200 buc - max 100000 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 35 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Caietul de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dezinfectant ptr. maini cu actiune bactericida si virucida 0.1L

Lot nr.: 24
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24455000 Dezinfectanţi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Penitenciarul Spital Tg Ocna

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Max 2500 flacoane A.C

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 25 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caietului de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sapun dezinfectant (antibacterian)

Lot nr.: 27
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24455000 Dezinfectanţi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Penitenciarul SPital Tg Ocna

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Max 644 L/ A.C

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 32 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caietului de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dezinfectant engimatic ptr. dezinfectia instrumentarului medical

Lot nr.: 22
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24455000 Dezinfectanţi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Penitenciarul Spital Tg Ocna

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Max 212 litri - A.C

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Se regasesc in caietul de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Viziere protectie cu ecran facial

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante din Tg Ocna , str. Crizantemelor , nr.9, jud Bacau

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

max AC 3000 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 21 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Caietul de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Halat unica folosinta

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante din Tg Ocna, str.Crizantemelor, nr 9 , jud Bacau

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

max 18000 buc -

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 63 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Caietul de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Masca protectie respiratorie FFP2 cu supapa de expiratie

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante din Tg Ocna, str. Crizantemelor, nr 9, jud Bacau

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

min AC 12100 buc - max AC 40000 buc

min CS 3025 buc - max CS 10000 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 480 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Caietul de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Combinezon cu gluga unica utilizare

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante din Tg Ocna, str. Crizantemelor, nr 9, jud. Bacau

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

max AC 1000 buc -

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 20 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Caietul de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Detergent dezinfectant concentrat, ptr. curatarea si dezinfectia suprafetelor si inventarului medical, compatibil cu sectorul alimentar

Lot nr.: 25
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24455000 Dezinfectanţi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Penitenciarul Spital Tg Ocna

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Max 930 litri A.C

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 46 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caietului de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Truse perfuzie sterile ac plastic

Lot nr.: 20
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33194120 Articole pentru perfuzii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

2000 set

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Covoraș antibacterian pt.decontaminare 120/60cm,30 folii

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42924720 Echipament de decontaminare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

max 30 set

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Caiet de sarcini

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Se impune excluderea din procedura a ofertatului care se afla într-una din situațiile următoare: - sunt insolvabili sau în stare de faliment ori lichidare , au afacerile conduse de un administrator judiciar, sunt în incetare de plati, au suspendate activitatile de afaceri sau sunt în situatii similare prevăzute de legislația naționala, fac obiectul unei acțiuni în justiție pentru declararea stării de faliment, lichidare, administrare specială sau orice altă situație prevazuta de lege, în ultimii 3 ani a fost condamnat prin hotarare definitivă pentru participare la activitațile unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă, spălare de bani ori nu și-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre stat precum şi cei care se încadrează în situatiile prevazute la art. 164,165,167 din Legea 98/2016 cu modificările si completările ulterioare.

Alegerea criteriilor de calificare sunt cele prevăzute in Fișa de date a achiziției și în DUAE și se refera la motivele de excludere a candidatului/ofertantului.

Pentru a demonstra neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016, ofertanților, terților susținători sau subcontractanților li se va solicita prezentarea la momentul încărcării DUAE a unei declarații pe propria răspundere din care să reiasă că aceștia nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile prevăzute in art. 60/Legea 98/2016 privind achizițiile publice , vor completa formularul H.

Impreună cu DUAE si declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016, se va prezenta și o declarație privind confidențialitatea datelor cu caracter personal conform reglementărilor legale în vigoare.

Pentru a proba cele asumate prin completarea DUAE, operatorilor economici clasați pe primele 3 (trei) locuri în cadrul clasamentului intermediar, li se va solicita să prezinte următoarele documente:

i. Pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor stipulate de art.164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, se va solicita cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezentării lor.

ii. Pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor stipulate de art. 165 alin 1 -Cazier fiscal din care sa reiasă informaţii cu privire la existenţa sau înexistenţa unor fapte ilegale pe care le poate săvârşi un operator economic.(din categoria celor cu caracter fiscal, financiar, etc.).

iii. Pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor stipulate de art. 165 alin 2 -Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor,taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat(bugetul local, bugetul de stat) valabil la momentul prezentării din care sa reiasă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri datorate bugetului statului.

iv. Pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor stipulate de art. 167 se va solicita Cazierul judiciar.

v. Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitate profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului, să prezinte documente relevante care să dovedească forma de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic.

Ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri vor prezenta o listă a principalelor livrări de produse similar, respectiv: Livrarea diverselor material sanitare și/sau dezinfectanți din ultimii 3 (trei) ani cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privați. Valoarea cumulată a listelor cu principalele livrări din ultimii 3 ani, trebuie să fie mai mare sau egală cu valoarea minima a loturilor pentru care operatorul economic a depus ofertă de preț.

Se va dovedi justificarea formei de înregistrare și domeniul de activitate;sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a furniza produsele care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire : completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta, sa fie prezentat odata cu depunerea DUAE . Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Datele inscrise in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale in momentul prezentarii

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,4,5,6,7,8,9Specificati cifra de afaceri medie anualaSpecificati cifra de afaceri medie anualaDepunerea unui document din care sa reiasa cifra medie anuala a ultimului AN.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,4,5,6,7,8,9Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatPentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOperatorii ec. vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind lista principalelor livrari in ultimii 3 ani. Toate documentele sedepun semnate, stampilate, scanate, în fisierul SEAP. Documentele scanate vor purta semnatura electronica.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
Procedură accelerată
Justificare:

In baza art.74 alin.3 din Legea 98/2016, se stabileste termenul pentru depunera ofertelor la 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare.

Situația de urgentă în acest caz este justificată prin consumul foarte mare de materiale sanitare și dezinfenctanți dată fiind pandemia SARS-COV-2 la nivel global.

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 08/12/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 08/03/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/12/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de ecvaluare a ofertelor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Penitenciarul Spital Targu Ocna Adresa postala: Strada Crizantemelor nr. 9, Localitatea: Targu Ocna, Cod postal: 605600, Romania, Tel. +40 234344129, Email: achizitii.sptgocna@anp.gov.ro, Fax: +40 234344126 .Toate cerintele din prez. fisa de date sunt oblig. 1) In cazul in care, doua sau mai multe oferte situate pe locul I cu aceeasi valoare, în vederea stabiliri clasamentului, se va solicita ofertantilor pentru departajare o noua reofertare, prin intermediul SEAP iar ofertantul care prezinta cel mai mic pret va fi desemnat castigator , in cazul in care exista egalitatea , se vor solicita cel mult doua runde de reofertare astfel incat in final sa se poata stabili care sunt operatori cu care se va incheia CONTRACTUL. Operatorul economic care va primi solicitare de reofertare nu are voie sa retrimita aceiasi valoare, fiind obligat sa-si imbunatateasca oferta. In situatia in care dupa cele doua runde de reofertari se mentine egalitate va fi ordonat clasamentul in ordinea timpului de livrare declarat prin oferta tehnica (de la cel mai mic la cel mai mare).Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/11/2021