Servizzi - 603261-2020

15/12/2020    S244

il-Litwanja-Vilnius: Provvista ta’ Servizzi Online

2020/S 244-603261

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2020/S 241-595022)

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 2900764882
Indirizz postali: Gedimino av.16
Belt: Vilnius
Kodiċi NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Kodiċi postali: LT 01103
Pajjiż: Il-Litwanja
Posta elettronika: procurement@eige.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: www.eige.europa.eu

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Provvista ta’ Servizzi Online

Numru ta' referenza: FWC EIGE/2020/OPER/08
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
72220000 Servizzi dwar is-sistemi ta' konsulenza teknika speċjali
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ta’ din il-proċedura huwa li jiġu konklużi oqfsa ta’ kuntratti ma’ kumpaniji professjonali li kapaċi jipprovdu firxa wiesgħa ta’ servizzi relatati mal-konsulenza, l-analiżi, id-disinn u l-implimentazzjoni ta’ siti tal-internet, intranets u għodod online, b’mod partikolari fuq Dupal u Microsoft SharePoint. L-oqfsa ta’ kuntratti se jkopru l-bżonnijiet tal-EIGE għall-iżvilupp tal-web għal udjenzi interni u esterni fil-mira għall-perijodu 2021-2024.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
10/12/2020
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2020/S 241-595022

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
In-numru tat-taqsima: IV.2.2)
Nru tal-lott: 1-3
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Minflok:
Data: 13/01/2021
Ħin lokali: 14:00
Aqra:
Data: 21/01/2021
Ħin lokali: 14:00
In-numru tat-taqsima: IV.2.7)
Nru tal-lott: 1-3
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Minflok:
Data: 14/01/2021
Ħin lokali: 10:00
Aqra:
Data: 22/01/2021
Ħin lokali: 10:00
VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra: