Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 603272-2021

26/11/2021    S230

Lithuania-Plungė: Laboratory reagents

2021/S 230-603272

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Viešoji įstaiga Plungės rajono savivaldybės ligoninė
National registration number: 191135578
Postal address: J. Tumo-Vaižganto g. 89
Town: Plungė
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-90160
Country: Lithuania
Contact person: Dovilė Černiauskienė
E-mail: viesiejipirkimai@plungesligonine.lt
Telephone: +370 44873260
Internet address(es):
Main address: https://www.plungesligonine.lt/wp/
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7464
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=609026
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=609026&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Diagnostiniai reagentai ir priemonės su hematologinių analizatorių panauda

II.1.2)Main CPV code
33696500 Laboratory reagents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Diagnostiniai reagentai ir priemonės su hematologinių analizatorių panauda

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Diagnostiniai reagentai ir priemonės - 22 000 tyr.

Analizatorius panaudai - 2 vnt

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 37
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas) turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Perkančioji organizacija apmoka Tiekėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

2. sutarties įvykdymo užtikrinimas – bauda. tiekėjui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, paslaugos teikėjas moka pirkėjui 5% dydžio sumą nuo bendros sutarties sumos.

3. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė: yra.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/12/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/12/2021
Local time: 09:45
Place:

J. Tumo-Vaižganto g. 89, LT-90160 Plungė

Information about authorised persons and opening procedure:

Vokų atplėšimo procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti asmenys nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS
Town: Klaipėda
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/11/2021