Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 603561-2021

26/11/2021    S230

Poland-Puławy: Electricity

2021/S 230-603561

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zarząd Dróg Miejskich w Puławach
Postal address: ul. Skowieszyńska 51/217
Town: Puławy
NUTS code: PL815 Puławski
Postal code: 24-100
Country: Poland
Contact person: Dorota Mieczkowska
E-mail: dorota.mieczkowska@zdm.pulawy.pl
Telephone: +48 814586298
Internet address(es):
Main address: http://zdmpulawy.bip.lubelskie.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, tablic świetlnych informacji komunikacji miejskiej, tężni, przepompowni wód opadowych oraz złącza - zasilania

Reference number: ZDM.421.23.2021.DM
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca następujący zakres:

1) 179 punktów odbioru energii w grupie taryfowej C12b, w tym:

- 147 punkty oświetlenia ulicznego,

- 2 punkt sygnalizacji świetlnej,

- 30 punktów tablic informacji komunikacji miejskiej.

2) 21 punktów odbioru energii w grupie taryfowej C11, obejmujących:

- sygnalizację świetlną,

- zasilanie fontanny,

- tablice świetlne informacji komunikacji miejskiej,

- złącze – zasilanie imprez masowych,

- przepompownię wód opadowych,

- tężnię.

Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy 3 759 159 kWh (+/-20%), w tym energia rozliczana:

• w grupie taryfowej C11 78 900 kWh

• w grupie taryfowej C12b:

- strefa 1 dzienna 1 287 761 kWh

- strefa 2 nocna 2 392 498 kWh

Moc umowna dla wszystkich punktó

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 033 256.99 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL815 Puławski
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca następujący zakres:

1) 179 punktów odbioru energii w grupie taryfowej C12b, w tym:

- 147 punkty oświetlenia ulicznego,

- 2 punkt sygnalizacji świetlnej,

- 30 punktów tablic informacji komunikacji miejskiej.

2) 21 punktów odbioru energii w grupie taryfowej C11, obejmujących:

- sygnalizację świetlną,

- zasilanie fontanny,

- tablice świetlne informacji komunikacji miejskiej,

- złącze – zasilanie imprez masowych,

- przepompownię wód opadowych,

- tężnię.

Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy 3 759 159 kWh (+/-20%), w tym energia rozliczana:

• w grupie taryfowej C11 78 900 kWh

• w grupie taryfowej C12b:

- strefa 1 dzienna 1 287 761 kWh

- strefa 2 nocna 2 392 498 kWh

Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 2 547 kW.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 168-439204
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, tablic świetlnych informacji komunikacji miejskiej, tężni, przepompowni wód opadowych oraz złącza - zasilania

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
National registration number: NIP 6762337735
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-417
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 391 411.56 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/11/2021