TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 603629-2020

15/12/2020    S244

Czechia-Hradec Králové: Construction work

2020/S 244-603629

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Univerzita Hradec Králové
National registration number: 62690094
Postal address: Rokitanského 62
Town: Hradec Králové
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postal code: 500 03
Country: Czechia
Contact person: Ing. Jaromír Hejl
E-mail: zakazky@uhk.cz
Telephone: +420 493331566
Internet address(es):
Main address: https://www.uhk.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.uhk.cz/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

UHK - modernizace a rekonstrukce budovy B

II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.1)Title:

UHK - modernizace a rekonstrukce budovy B

II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 19

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2020/S 184-443434

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 001
Title:

UHK - modernizace a rekonstrukce budovy B

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45000000 Construction work
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
VII.1.4)Description of the procurement:

Předmětem Veřejné zakázky je rekontrukce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Předmět Veřejné zakázky je podrobně popsán technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí Smlouvy.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 19
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 1 807 303.00 CZK
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Metrostav, a.s.
National registration number: 00014915
Postal address: Koželužská 2450/4 2450/4
Town: Praha 8
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 180 00
Country: Czechia
E-mail: info@metrostav.cz
Telephone: +420 266018000
Internet address: https://www.metrostav.cz/cs/
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

ZL1: stávající obvodová suterénní stěna obsahuje přizdívky s fóliovou izolací. Tento stav neumožňuje aplikaci navržených sanačních opatření a proto je nutné tyto přizdívky odstranit.

ZL2: na základě několika vzorků po odstranění maleb provedených na stávajících omítkách, kdy se ukázalo, že stávající stěny jsou povrchově natolik nesourodé, že po lokální opravě omítek nebude ve výsledku plocha stěn působit sourodě a kompaktně. Byla zvolena technologie celoplošného štukování, která většinu těchto defektů dokáže potlačit.

ZL4: pro různé sklony střech, v závislosti na způsobu krytí, jsou stanoveny minimální hodnoty přesahů jednotlivých šablon. Toto opatření eliminuje riziko zafoukávání hnaného deště a kapilárního vzlínání, dochází tak k posílení hydroizolační funkce střešního pláště.

ZL5: v některých místnostech 1.PP je stávající jádrová omítka stropů v dostatečné kvalitě a není ji nutné oklepávat a nahrazovat omítkou novou. Dojde k otryskání povrchu a následnému přeštukování.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 148 892 816.00 CZK
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 150 008 721.00 CZK