Paslaugos - 60363-2020

Pateikti glaustą rodinį

07/02/2020    S27

Turkija-Ankara: Techninė pagalba „Atviros inovacijos autonominei transporto priemonių kūrimo ir bandymų platformai“

2020/S 027-060363

Stambulas, Turkija, TR

Skelbimas apie paslaugų pirkimo sutarties skyrimą

 1.Nuoroda į publikaciją

EuropeAid/139950/IH/SER/TR
 2.Skelbimo apie pirkimą publikavimo data

29.1.2019
 3.Dalių skaičius ir pavadinimai

Tik 1 dalis.
 4.Sutarties numeris ir vertė

TR14C2.1.02-04/001
2 394 825,00 EUR.
 5.Sutarties skyrimo data

8.11.2019
 6.Gautų pasiūlymų skaičius

4
 7.Bendras pasirinkto pasiūlymo balų skaičius

99,73 [(techninis įvertinimas: 100) x 0,80 + (finansinis įvertinimas: 98,66) x 0,2]
 8.Konkurso laimėtojo pavadinimas, adresas ir kilmės šalis

WYG International Danışmanlık Ltd Şti. (TR) kurios biuras yra WYG Binası, Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Sokak, No:14, Çankaya, Ankara, TURKIJA, kartu su AlmaViva SpA (Italija).
 9.Sutarties trukmė

36 mėnesiai.
 10.Perkančioji organizacija

Pramonės ir technologijos ministerija, ES ir užsienio reikalų generalinis direktoratas, ES finansinių programų direktoratas, (MoIT/DoEUFP), Ankara, Turkija
 11.Teisinis pagrindas

11.3.2014 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 236/2014, kuriuo nustatomos bendros Sąjungos išorės veiksmų finansavimo priemonių įgyvendinimo taisyklės ir procedūros, ir 11.3.2014 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 231/2014, kuriuo nustatoma Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP II).