Tjänster - 604548-2021

26/11/2021    S230

Sverige-Luleå: Avfallstjänster

2021/S 230-604548

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Luleå kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2742
Postadress: Luleå kommun Luleå kommun
Ort: Luleå
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 971 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Ingvar Berg
E-post: ingvar@bergkonsult.com
Telefon: +46 705985981
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lulea.se/
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Lastväxlare Luleå Miljöresurs

Referensnummer: KLF 2021/1506
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90500000 Avfallstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Leverantören ska för beställarens räkning utföra lastväxlartransporter och därtill hörande arbetsuppgifter

Avfall inom ramen för producentansvar är undantaget från uppdraget i den mån producenten genom lagstiftning eller i avtal med Luleå kommun åtagit sig att hämta avfallet på respektive anläggning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 14 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Norrbottens län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Leverantören ska för beställarens räkning utföra lastväxlartransporter och därtill hörande arbetsuppgifter

Avfall inom ramen för producentansvar är undantaget från uppdraget i den mån producenten genom lagstiftning eller i avtal med Luleå kommun åtagit sig att hämta avfallet på respektive anläggning.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
21/11/2021

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/11/2021