Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 604585-2021

26/11/2021    S230

Netherlands-Enschede: Provision of language courses

2021/S 230-604585

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Enschede
National registration number: 08215195
Postal address: 7500 AA Enschede
Town: Enschede
NUTS code: NL Nederland
Postal code: Postbus 20
Country: Netherlands
Contact person: Wilma ten Brinke
E-mail: inkoop@enschede.nl
Telephone: +31 534818181
Internet address(es):
Main address: http://www.enschede.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=187671
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Inburgering: Taalonderwijs Z-Route gemeente Enschede

Reference number: 2021-30-WB/187671
II.1.2)Main CPV code
80580000 Provision of language courses
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het doel van deze aanbesteding conform SAS procedure is het afsluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer voor de inburgeringcursussen in de gemeente Enschede. Het betreft specifiek taallessen voor de Z-route als aanvulling op het participatietraject in Enschede. 

Alleen als u bent uitgenodigd voor deze aanbesteding kun u hier op inschrijven. 

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
80580000 Provision of language courses
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Enschede

II.2.4)Description of the procurement:

Einddoel:

Het doel van de Z-route is om inburgeringsplichtigen op voor hen het hoogst mogelijk haalbare niveau Nederlands te leren en zo zelfredzaam te worden in de Nederlandse maatschappij. Door de beperkte leerbaarheid van de doelgroep wordt het inburgeringstraject niet afgesloten met centrale inburgeringsexamens. In plaats daarvan is er een inspanningsverplichting waarbij de aandacht specifiek uitgaat naar praktische (taal)vaardigheden om de inburgeraar te helpen zo zelfstandig mogelijk te worden.

Resultaat:

De deelnemer heeft aan de Z-route eisen voldaan wanneer:

Zij de 800 uur Nederlandse taal en KNM afronden

Zij de 800 uur participatieactiviteiten afronden, waaronder PVT (Participatieverklaringstraject) en MAP (Module Arbeidsmarkt en Participatie) vallen.

Zij een gesprek voeren met de gemeente waarin wordt geconcludeerd of de deelnemer aan alle afspraken in het PIP (Plan Inburgering en Participatie) heeft voldaan

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
24/11/2021

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Ten aanzien van deze aanbesteding geldt de procedure voor Sociale en Andere Specifieke(SAS) Diensten. Dit

is een vereenvoudigde procedure, mede gezien het beperkte grensoverschrijdende belang. Dit betreft de verplichting voor de vooraankondiging van de procedure via Tenderned en

TED. Vervolgens zullen de partijen die door ons worden uitgenodigd zich kunnen inschrijven voor een meervoudige

onderhandse aanbestedingsprocedure.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/11/2021