Storitve - 604592-2019

20/12/2019    S246

Malta-Malta: Zagotavljanje državnih poročil MedCOI o splošnih zdravstvenih informacijah izvorne države o dostopnosti

2019/S 246-604592

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: EASO
Kraj: Malta
Šifra NUTS: MT MALTA
Država: Malta
E-naslov: contracts@easo.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5804
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: azil

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje državnih poročil MedCOI o splošnih zdravstvenih informacijah izvorne države o dostopnosti

Referenčna številka dokumenta: EASO/2019/768
II.1.2)Glavna koda CPV
73000000 Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmet tega javnega razpisa je zagotavljanje državnih poročil MedCOI o splošnih zdravstvenih informacijah izvorne države o dostopnosti.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 900 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: MT MALTA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Kraj izvajanja nalog bo Malta (v zvezi s srečanji na Malti glejte točko 4.2 dela 2 tehničnih specifikacij), prostori izvajalca ali katera koli druga lokacija, če je to potrebno.

II.2.4)Opis javnega naročila:

EASO želi naročiti storitve zagotavljanja državnih poročil MedCOI o splošnih zdravstvenih informacijah izvorne države o dostopnosti.

EASO želi sprožiti odprti razpisni postopek za sklenitev večkratne okvirne pogodbe v kaskadi. Okvirna pogodba bo sklenjena v obliki ločenih, vendar identičnih pogodb z največ 3 izvajalci.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 900 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Obdobje izvajanja nalog, določeno v naročilu, se lahko samodejno podaljša za 3 12-mesečna obdobja, razen če ena od strani pošlje pisno obvestilo o nasprotnem, ki ga druga stran prejme 3 mesece pred koncem pogodbenega obdobja.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 11/02/2020
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 12/02/2020
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Prostori EASO, Winemakers Wharf, Grand Harbour ,Valletta, MRS 1917, MALTA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja se lahko udeležita največ 2 zastopnika na ponudnika. Iz organizacijskih in varnostnih razlogov mora ponudnik vsaj 2 delovna dni prej posredovati polno ime, datum rojstva, državljanstvo in številko osebne izkaznice ali potnega lista vsakega zastopnika na naslov contracts@easo.europa.eu

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrunewalrd
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4302-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
13/12/2019