Servicii - 604612-2019

20/12/2019    S246

Luxemburg-Luxemburg: Servicii de laborator de analize medicale

2019/S 246-604612

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: marches-publics-uds@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-4059
Fax: +352 4303-2532
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.curia.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de laborator de analize medicale

Număr de referinţă: CJ-PRQ 19/016
II.1.2)Cod CPV principal
85145000 Servicii prestate de laboratoare medicale
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Curtea de Justiție a Uniunii Europene dorește să obțină servicii de laborator de analize medicale în favoarea personalului său.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 400 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85148000 Servicii de analize medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Maximum 1 500 de prelevări de probe pe an în total (maximum 1 300 de prelevări de probe efectuate la sediul Curții de justiție, în cadrul vizitelor medicale înainte de angajare și vizitelor medicale anuale și maximum 200 de prelevări de probe efectuate direct la sediul prestatorului de servicii, în cadrul vizitelor medicale anuale).

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 133-325748
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Titlu:

Servicii de laborator de analize medicale

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Ketterthill SA
Localitate: Belvaux
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Țară: Luxemburg
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 400 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 400 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: www.curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/12/2019