Servicii - 604623-2019

20/12/2019    S246

Belgia-Bruxelles: Servicii de asistență pentru utilizatorii finali – Mod de servicii (EUSS-SM)

2019/S 246-604623

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 215-526600)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Informatics, Directorate for Strategy and Resources, ICT Procurement and Contracts Unit
Adresă: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1000
Țară: Belgia
Persoană de contact: DIGIT Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en
Adresa profilului cumpărătorului: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Țară: Belgia
Persoană de contact: DIGIT Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (CHAFEA)
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: DIGIT Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/chafea/
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME)
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Țară: Belgia
Persoană de contact: DIGIT Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/easme/en
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Țară: Belgia
Persoană de contact: DIGIT Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://erc.europa.eu/
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Cercetare (REA)
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Țară: Belgia
Persoană de contact: DIGIT Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency_en
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA)
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Țară: Belgia
Persoană de contact: DIGIT Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/inea/en

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de asistență pentru utilizatorii finali – Mod de servicii (EUSS-SM)

Număr de referinţă: DIGIT/A3/PO/2018/015
II.1.2)Cod CPV principal
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de asistență pentru utilizatorii finali pentru spațiul de lucru digital și pentru sistemele informatice furnizate Comisiei Europene și agențiilor executive. A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/12/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 215-526600

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 22/01/2020
Ora locală: 15:00
A se citi:
Data: 05/02/2020
Ora locală: 15:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 24/01/2020
Ora locală: 10:30
A se citi:
Data: 07/02/2020
Ora locală: 10:30
VII.2)Alte informații suplimentare: