Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 604764-2021

26/11/2021    S230

Netherlands-Zwijndrecht: Grounds maintenance services

2021/S 230-604764

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Zwijndrecht
National registration number: 31678251
Postal address: Raadhuisplein 3
Town: ZWIJNDRECHT
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3331BT
Country: Netherlands
Contact person: J Kuling-Bakker
E-mail: inkoop@drechtsteden.nl
Telephone: +31 786206666
Internet address(es):
Main address: http://www.zwijndrecht.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/caa463067799bcc4c6e586d3b7bfe65e
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/caa463067799bcc4c6e586d3b7bfe65e
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Onderhoud watergangen (maaien)

Reference number: 210010GZD
II.1.2)Main CPV code
77314000 Grounds maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De opdracht betreft de volgende cultuurtechnische werkzaamheden in het binnenstedelijk gebied van de gemeente Zwijndrecht uit te voeren:

a. Voorbereidende werkzaamheden;

b. Het nat maaien van secundaire watergangen;

c. Het verwijderen van drijfvuil binnen stedelijk gebied;

d. Het verwijderen van kroos;

e. Bladvissen in de watergangen;

f. Schoeven van zowel primaire als secundaire watergangen;

g. Opschotten van zowel primaire als secundaire watergangen;

h. Het transporteren en storten van vrijgekomen materialen;

i. Incidenteel reinigen van duikers;

j. Het treffen van verkeersmaatregelen;

k. En alle voor een goede uitvoering van het werk noodzakelijke bijkomende werkzaamheden.

Het betreft een areaal van circa 24km watergang, met een gemiddelde breedte van circa 11 meter en een te onderhouden oeverareaal van circa 23,5 km.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90733200 Surface water pollution rehabilitation services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL33A Zuidoost-Zuid-Holland
Main site or place of performance:

Zwijndrecht

II.2.4)Description of the procurement:

De omvang van het totaal aan opdrachten per kalenderjaar, wordt ingeschat op een bedrag van €75.000,= ex BTW.

De overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2022 en loopt tot 31 december 2023 met een optie tot eenzijdige verlenging van twee (2) maal één (1) jaar. De overeenkomst eindigt derhalve van rechtswege op 31 december 2023, met een mogelijke uitloop tot 31 december 2025.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

een optie tot eenzijdige verlenging van twee (2) maal één (1) jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

verlengingsoptie

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Uitsluitingsgronden,

- Beroepsbevoegdheid

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Financieel-economische draagkracht op grond van verzekering

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Technische bekwaamheid

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/01/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/01/2022
Local time: 11:05

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Rotterdam
Town: Rotterdam
Country: Netherlands
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/11/2021