Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 604852-2022

Submission deadline has been amended by:  619222-2022
31/10/2022    S210

Sverige-Nacka: Företagshälsovård

2022/S 210-604852

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Nacka kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0167
Postadress: Nacka kommun Granitvägen 15
Ort: NACKA
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 13 181
Land: Sverige
Kontaktperson: Ulrica Cederström
E-post: ulrica.cederstrom@nacka.se
Telefon: +46 87189496
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.nacka.se/
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=68428
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=68428
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Företagshälsovård

Referensnummer: KFKS 2022-00975
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85147000 Företagshälsovård
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

I upphandlingen som avropsberättigad deltar även Nacka Vatten och Avfall AB (org.nr: 559066-7589)

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79430000 Krishantering
85147000 Företagshälsovård
98342000 Arbetsmiljötjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholms län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen är indelad i tre anbudsområden. Anbud kan lämnas på en eller flera delar.

Anbudsområde 1: Tjänster inom företagshälsovård

Anbudsområde 2: Personalstöd och krisstöd

Anbudsområde 3: Expertkonsult för utveckling, stöd och utredning inom arbetsmiljöområdet

II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2024
II.2.13)Information om EU-medel
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
Förteckning över och kortfattad beskrivning av reglerna och kriterierna:

Framgår av förfrågningsunderlaget.

III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 20/11/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Ort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 856168000
Fax: +468 56168001
Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/10/2022