Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 604999-2021

Submission deadline has been amended by:  21592-2022
26/11/2021    S230

Netherlands-Utrecht: Engineering services

2021/S 230-604999

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
National registration number: 361633343
Postal address: Griffioenlaan 2
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3526 LA
Country: Netherlands
Contact person: Alice Rietveld
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.rijkswaterstaat.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/01a289a65d7c971f1ddb7c002e03b45a
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/01a289a65d7c971f1ddb7c002e03b45a
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

31172492 Zeegrasherstel Zee & Delta en Noord-Nederland

Reference number: 31172492
II.1.2)Main CPV code
71300000 Engineering services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De Kader Richtlijn Water (KRW) richt zich op de bescherming van alle Europese wateren. Rijkswaterstaat heeft de ambitie om met dit KRW-project zelfredzame zeegrasvelden te realiseren. Middels aanplanten en zaaien van zeegras moet het herstel van het zeegrasareaal op gang komen. Uiteindelijk moeten de gerealiseerde velden zichzelf tenminste in stand kunnen houden binnen de dynamische omgevingen waarin ze staan. Rijkswaterstaat hoopt daarnaast dat de ontwikkelde velden zich zullen uitbreiden.

Voor de regio Zee & Delta (Z&D) ligt de zeegrasherstelopgave in het Veerse Meer en het Grevelingenmeer.

Voor de regio Noord-Nederland (NN) ligt deze opgave in de Waddenzee en Eems-Dollard.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
77810000 Mariculture services
73100000 Research and experimental development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL113 Overig Groningen
NUTS code: NL342 Overig Zeeland
Main site or place of performance:

Veerse Meer en Grevelingenmeer; Waddenzee en Eems-Dollard

II.2.4)Description of the procurement:

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 29/03/2022
End: 31/12/2027
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De opdracht kan 2x met een half jaar worden verlengd

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De opdracht kan worden verlengd

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/01/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/01/2022
Local time: 09:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Rijkswaterstaat hanteert de gedragscode "Publiek Opdrachtgeverschap". De gedragscode is te downloaden op de internetsite van Rijkswaterstaat via het adres: http://www.rws.nl/opdrachtgeverscode

Klachten m.b.t. de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres: klachtenmeldpunt@rws.nl. Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft;

Motiveringen die noodzakelijk zijn in het kader van de Aanbestedingswet 2012 zijn opgenomen in het beschrijvend document;

Ten behoeve van de aanbestedingsprocedure is een beschrijvend document opgesteld. Dit document en overige aanbestedingsdocumenten zijn bij deze aankondiging gevoegd, dan wel zijn te downloaden op www.TenderNed.nl.

Bij strijdigheid tussen deze aankondiging en het beschrijvend document, prevaleert het beschrijvend document.

De aanmelding- en inschrijving op onderhavige aanbesteding verloopt geheel digitaal. De bij inschrijving in te dienen documenten dienen voorzien te zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKIo-certificaat of EU-qualified certificaat). Meer informatie over digitaal aanmelden en inschrijven bij Rijkswaterstaat is te vinden op:

http://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/digitaal-aanmelden-inschrijven/index.aspx

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Town: Den Haag
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/11/2021