Tavarat - 605041-2022

31/10/2022    S210

Suomi-Vantaa: Polttoöljyt

2022/S 210-605041

Hankintailmoitus – erityisalat

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Finavia Oyj
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2302570-2
Postiosoite: Lentäjäntie 3
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 01530
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Tomi Liski
Sähköpostiosoite: tomi.liski@finavia.fi
Puhelin: +358 207082020
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.finavia.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=418363&tpk=9807b29b-fec2-4401-b1ab-d1c2a18223df
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=418363&tpk=9807b29b-fec2-4401-b1ab-d1c2a18223df
I.6)Pääasiallinen toimiala
Lentokenttään liittyvät toiminnot

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Finavia Oyj:n Uusiutuvan polttoöljyn hankinta Lapin lentoasemille

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
09135000 Polttoöljyt - MA10
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Finavia Oyj:n Uusiutuvan polttoöljyn hankinta Lapin lentoasemille.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Lapin lentoasemat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Finavia Oyj:n Uusiutuvan polttoöljyn hankinta Lapin lentoasemille.

Toimitettavan tuotteen speksit ja toimitukseen liittyvät kriteerit löytyvät hankinnan kohteen kuvauksessa (Liite 1).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2023
päättymispäivä: 31/05/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Varsinaisen sopimuskauden jälkeen Tilaajalla on oikeus kahden (2) optiovuoden (1+1 vuotta) käyttöönottoon. Optiovuoden käyttöotto tehdään vuosi kerrallaan. Tilaaja ilmoitttaa optiovuoden käyttöönotosta Toimittajalle viimeistään 6 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimukset tehdään Finavia Oyj:n sopimuspohjalla ja JYSE ehdoin.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 30/11/2022
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27/10/2022