Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 60515-2019

07/02/2019    S27    Tjänster - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-Sollentuna: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

2019/S 027-060515

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sollentuna kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0134
Postadress: Sollentuna kommun Turebergs torg 1
Ort: Sollentuna
Nuts-kod: SE110
Postnummer: 191 47
Land: Sverige
Kontaktperson: Lars Marmnäs
E-post: lars.marmnas@sollentuna.se
Telefon: +46 727335335

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sollentuna.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Hållbarhetskonsult

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdraget omfattar en ca 30 %-ig tjänst som Hållbarhetskonsult för Väsjö-projektet. Arbetsbelastningen kan fluktuera kraftigt under kontraktstiden vilket innebär att vissa veckor kan behovet endast vara ett par timmar i veckan medan andra veckor är behovet uppe i ca trettio timmar. Arbetet baseras på ATR:er.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget omfattar en ca 30 %-ig tjänst som Hållbarhetskonsult för Väsjö-projektet. Arbetsbelastningen kan fluktuera kraftigt under kontraktstiden vilket innebär att vissa veckor kan behovet endast vara ett par timmar i veckan medan andra veckor är behovet uppe i ca trettio timmar. Arbetet baseras på ATR:er.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 208-475186
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Hållbarhetskonsult

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Ort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 856168000
Fax: +468 56168001

Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/02/2019