Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Varer - 605167-2019

20/12/2019    S246    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Vejle: Musikinstrumenter, sportsvarer, spil, legetøj, kunsthåndværks- og kunstnerartikler, tilbehør

2019/S 246-605167

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: KomUdbud
CVR-nummer: 29 18 99 00
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Brandt Sørensen
E-mail: mebsr@vejle.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: Cvr 29 18 98 03
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 6700
Land: Danmark
E-mail: raadhuset@esbjergkommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.esbjergkommune.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
CVR-nummer: Cvr 69 11 64 18
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032
Land: Danmark
E-mail: kommunen@fredericia.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fredericia.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Herning Kommune
CVR-nummer: Cvr 29 18 99 19
By: Herning
NUTS-kode: DK04
Land: Danmark
E-mail: kommunen@herning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.herning.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Holstebro Kommune
CVR-nummer: CVR nr.: 29189927
By: Holstebro
NUTS-kode: DK04
Land: Danmark
E-mail: kommunen@holstebro.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.holstebro.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ikast-Brande Kommune
CVR-nummer: Cvr 29 18 96 17
By: Ikast
NUTS-kode: DK04
Land: Danmark
E-mail: post@ikast-brande.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ikast-brande.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: Cvr 29 18 98 97
By: Kolding
NUTS-kode: DK032
Land: Danmark
E-mail: kommunen@kolding.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kolding.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
CVR-nummer: CVR 29189684
By: Middelfart
NUTS-kode: DK031
Land: Danmark
E-mail: middelfart@middelfart.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.middelfart.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: Cvr 35209115
By: Odense
NUTS-kode: DK031
Land: Danmark
E-mail: odense@odense.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.odense.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: Cvr 29 18 96 68
By: Randers
NUTS-kode: DK04
Land: Danmark
E-mail: randers.kommune@randers.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.randers.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: Cvr 29 18 96 41
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK04
Land: Danmark
E-mail: kommunen@silkeborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.silkeborgkommune.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Kommune
CVR-nummer: Cvr 29 18 97 30
By: Svendborg
NUTS-kode: DK031
Land: Danmark
E-mail: svendborg@svendborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.svendborg.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sønderborg Kommune
CVR-nummer: Cvr 29 18 97 73
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK032
Land: Danmark
E-mail: post@sonderborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.sonderborgkommune.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: Cvr 55133018
By: Aarhus
NUTS-kode: DK04
Land: Danmark
E-mail: post@aarhus.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fanø Kommune
CVR-nummer: cvr 31 21 09 17
By: Fanø
NUTS-kode: DK032
Land: Danmark
E-mail: raadhuset@fanoe.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fanoe.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f21cc7a8-d2f2-4296-9183-7260fd69e42d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f21cc7a8-d2f2-4296-9183-7260fd69e42d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f21cc7a8-d2f2-4296-9183-7260fd69e42d/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sportsudstyr og sikkerhedseftersyn af gymnastiksale og haller

II.1.2)Hoved-CPV-kode
37000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af sportsudstyr og sikkerhedseftersyn af gymnastiksale og haller.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 21 340 100.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sportsudstyr

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
37400000
37500000
45453000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af sportsudstyr og lovpligtigt sikkerhedseftersyn af gymnastiksale og haller.

Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

- Delaftale 1: Sportsudstyr,

- Delaftale 2: Sikkerhedseftersyn af gymnastiksale og haller.

Delaftale 1 omhandler sportsudstyr indenfor følgende kategorier:

A: Leg og motorik,

B: Atletik,

C: Gymnastik og fitness,

D. Boldidræt,

E: Svømmehalsudstyr,

F: Mål og net,

G: Inventar.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delområde 1: Sportsudstyr, som forudsættes indgået med 2 leverandører. Hvis der kun modtages ét konditionsmæssigt tilbud, kan dette dog antages.

Tildeling af konkrete ordrer sker i henhold til rammeaftalens pkt. 5.4 ved anvendelse af behovsmodellen ved direkte tildeling efter nedenstående saglige og objektive punkter:

1) form og/eller, 2) farve og/eller, 3( funktion og/eller, 4) pris.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sikkerhedseftersyn

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
37400000
37500000
45453000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af sportsudstyr og lovpligtigt sikkerhedseftersyn af gymnastiksale og haller.

Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

- Delaftale 1: Sportsudstyr,

- Delaftale 2: Sikkerhedseftersyn af gymnastiksale og haller.

Delaftale 2 omhandler sikkerhedseftersyn af gymnastiksale/haller mv. samt reparation og reservedele til reparation.

- Pris for sikkerhedseftersyn vægter 80%,

- Pris for reservedele vægter 20%.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

- Delområde 2: Sikkerhedseftersyn, er en rammeaftale som forudsættes indgået med 1 leverandør,

- Delområde 2: Sikkerhedseftersyn: Tildeling ved leverandør ved behov.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Positiv egenkapital i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ansvarlig lånekapital må ikke medregnes til opfyldelsen af ovenstående krav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Positiv egenkapital i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ansvarlig lånekapital må ikke medregnes til opfyldelsen af ovenstående krav.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Referencer: Tilbudsgiver skal have erfaring med udførelse af lignende opgaver. Tilbudsgiver skal angive 3 referencer på opgaver af lignende art og omfang udført inden for de seneste 3 kalenderår. Hvis referencen har været udført i samarbejde med andre virksomheder, skal der beskrives hvilke dele af referencen, tilbudsgiverne selv har udført. Der skal udarbejdes en separat referenceliste for hver af de 2 delområder, hvis man byder på begge.

Ved lignende omfang menes kontrakter/rammeaftaler med en offentlig myndighed med en varighed på minimum 2 år omfattende minimum 10 sikkerhedseftersyn i forskellige haller/gymnastiksale mv. pr. år. Dvs. at hvis der henvises til en kontrakt/rammeaftale, som ikke er afsluttet, skal den minimum have løbet i 1 år på tidspunktet for tilbudsfristen. Det er acceptabelt at angive en reference, hvor der var kontraktstart for mere end 3 år siden, såfremt noget af kontraktens løbetid har været inden for de seneste 3 år fra tilbudsfristen af dette udbud og den i øvrigt opfylder betingelserne.

Ved lignende art menes:

- For sportsudstyr: kontrakter som omhandler samme typer udstyr inden for området jf. tilbudslisten for delområde 1,

- For sikkerhedseftersyn: kontrakter som omhandler samme typer eftersyn inden for området jf. tilbudslisten for delområde 2.

Tilbudsgiver skal angive referencer i ESPD’ets del IV, afsnit C, pkt. 1.b.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Referencer: Tilbudsgiver skal have erfaring med udførelse af lignende opgaver. Tilbudsgiver skal angive 3 referencer på opgaver af lignende art og omfang udført inden for de seneste 3 kalenderår. Hvis referencen har været udført i samarbejde med andre virksomheder, skal der beskrives hvilke dele af referencen, tilbudsgiverne selv har udført. Der skal udarbejdes en separat referenceliste for hver af de 2 delområder, hvis man byder på begge.

Ved lignende omfang menes kontrakter/rammeaftaler med en offentlig myndighed med en varighed på minimum 2 år omfattende minimum 10 sikkerhedseftersyn i forskellige haller/gymnastiksale mv. pr. år. Dvs. at hvis der henvises til en kontrakt/rammeaftale, som ikke er afsluttet, skal den minimum have løbet i 1 år på tidspunktet for tilbudsfristen. Det er acceptabelt at angive en reference, hvor der var kontraktstart for mere end 3 år siden, såfremt noget af kontraktens løbetid har været inden for de seneste 3 år fra tilbudsfristen af dette udbud og den i øvrigt opfylder betingelserne.

Ved lignende art menes:

- For sportsudstyr: kontrakter som omhandler samme typer udstyr inden for området jf. tilbudslisten for delområde 1,

- For Sikkerhedseftersyn: kontrakter som omhandler samme typer eftersyn inden for området jf. tilbudslisten for delområde 2.

Tilbudsgiver skal angive referencer i ESPD’ets del IV, afsnit C, pkt. 1.b.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 233-570816
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/02/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/02/2020
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet er et KomUdbud-udbud. Følgende kommuner deltager (Kolding og Fanø kommuner deltager kun i delaftale 1, resten af kommunerne i begge delaftaler):

Esbjerg Kommune

Cvr 29 18 98 03

Tlf: 76 16 16 16

E-mail: raadhuset@esbjergkommune.dk

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

www.esbjergkommune.dk

Fredericia Kommune

Cvr 69 11 64 18

Tlf: 7210 7000

E-mail: kommunen@fredericia.dk

Gothersgade 20, 7000 Fredericia

www.fredericia.dk

Herning Kommune

Cvr 29 18 99 19.

Tlf: 96 28 28 28

E-mail: kommunen@herning.dk

Torvet 5, 7400 Herning

www.herning.dk

Holstebro Kommune

CVR nr.: 29189927

Tlf: 9611 7500

E-mail: kommunen@holstebro.dk

Kirkestræde 11, 7500 Holstebro

www.holstebro.dk

Ikast-Brande

Cvr 29 18 96 17

Tlf: 9960 4000

E-mail: post@ikast-brande.dk

Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk

Kolding Kommune

Cvr 29 18 98 97

E-mail: kommunen@kolding.dk

Akseltorv 1, 6000 Kolding

www.kolding.dk

Middelfart Kommune

CVR 29189684

Tlf: 8888 5500

E-mail: middelfart@middelfart.dk

Nytorv 9, DK-5500 Middelfart

www.middelfart.dk

Odense Kommune

Cvr 35209115

Tlf: 66 13 13 72

E-mail: odense@odense.dk

Flakhaven 2, 5000 Odense C

www.odense.dk

Randers Kommune

Cvr 29 18 96 68

Tlf: 89 15 15 15

E-mail: randers.kommune@randers.dk

Laksetorvet, 8900 Randers C

www.randers.dk

Silkeborg Kommune

Cvr 29 18 96 41

Tlf: 89 70 10 00

E-mail: kommunen@silkeborg.dk

Søvej 1, 8600 Silkeborg

www.silkeborgkommune.dk

Svendborg Kommune

Cvr 29 18 97 30

Tlf: 62 23 30 00

E-mail: svendborg@svendborg.dk

Ramsherred 5, 5700 Svendborg.

www.svendborg.dk

Sønderborg Kommune

Cvr 29 18 97 73

Tlf: 88 72 64 00

E-mail: post@sonderborg.dk

Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg

www.sonderborgkommune.dk

Vejle Kommune

Cvr 29 18 99 00

Tlf: 76 81 00 00

E-mail: Post@vejle.dk

Skolegade 1, 7100 Vejle

www.vejle.dk

Aarhus Kommune

Cvr 55133018

Tlf: 89 40 20 00

E-mail: post@aarhus.dk

Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus

www.aarhus.dk

Fanø Kommune

Cvr 31210917

E-mail: raadhuset@fanoe.dk

Skolevej 5-7, 6720 Fanø

www.fanoe.dk

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/12/2019